Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Regeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015-2016
CiteertitelRegeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015- 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpjeugd

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Jeugdwet
 2. Verordening jeugdhulp Wormerland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2016bekrachtiging

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, 108773

*
04-07-201501-01-201513-08-2016nieuwe regeling

16-06-2015

Gemeenteblad 3 juli 2015

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland,

Gelet op de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp Wormerland 2015;

Overwegende dat in Artikel 2 lid 3 van de Verordening Jeugdhulp 2015 stelt dat het college

bij nadere regeling vaststelt welke voorzieningen op basis van het eerste en tweede lid

beschikbaar zijn;

B E S L U I T:

vast te stellen de ‘Regeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015-2016’

 

Artikel 1.

Definities en begrippen

Alle definities en begrippen in deze uitvoeringsregeling hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet en/of Verordening Jeugdhulp 2015.

Artikel 2.

De volgende vormen van voorzieningen binnen de vrij toegankelijke jeugdhulp, zoals genoemd in artikel 2 lid 1 van de Verordening Jeugdhulp, zijn beschikbaar:

 • a.

  informatie en advies;

 • b.

  preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning (individueel en groepsgewijs);

 • c.

  kortdurende niet-specialistische hulp (licht ambulante hulp/therapie);

 • d.

  kortdurende individuele niet-specialistische begeleiding en coaching (jeugd- en gezinsondersteuning);

 • e.

  diagnostiek

 • f.

  casemanagement en regie.

Artikel 3.

De volgende vormen van individuele voorzieningen binnen de niet vrij toegankelijke jeugdhulp, zoals artikel 2 lid 3 van de Verordening Jeugdhulp, zijn beschikbaar:

 • a.

  begeleiding en persoonlijke verzorging voor jeugdigen met een beperking;

 • b.

  behandeling en verblijf voor jeugdigen met een verstandelijke beperking;

 • c.

  crisisopvang en crisishulp;

 • d.

  dyslexie;

 • e.

  generalistische basis jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg);

 • f.

  specialistische jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg);

 • g.

  jeugdbescherming;

 • h.

  jeugdreclassering;

 • i.

  jeugdhulp residentieel (verblijf);

 • j.

  jeugdhulp Plus;

 • k.

  pleegzorg;

 • l.

  specialistische jeugdhulp voor het jonge kind (dagbehandeling);

 • m.

  specialistische ambulante hulp.

Het aanbod van gecontracteerde niet vrij toegankelijke jeugdhulp wordt gepubliceerd via de website “Jeugdhulpzoeker Amsterdam-Amstelland / Zaanstreek-Waterland” www.ikzoekjeugdhulp.nl

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking daags na publicatie in het gemeenteblad en werkt terug

  tot 1 januari 2015

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Regeling jeugdhulpvoorzieningen Wormerland 2015- 2016’

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.Koetsier P. Tange