Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit aanbesteding traplften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aanbesteding traplften
CiteertitelMandaatbesluit aanbesteding trapliften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-201516-10-2017nieuwe regeling

14-07-2015

Gemeenteblad, 24 Augustus 2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanbesteding trapliften

Burgemeester en wethouders van gemeente Wormerland

Overwegende

 • -

  dat de gemeenten Edam-Volendam, Beemster, Waterland, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zeevang naar aanleiding van een regionale stuurgroep bijeenkomst van gemeentesecretarissen op 22 april 2015 hebben aangegeven dat Purmerend de aanbesteding trapliften kan verzorgen namens deze gemeenten;

 • -

  dat Purmerend de grootste afnemer van trapliften is en wettelijk verplicht een Europese aanbesteding te doen;

 • -

  dat voor de andere gemeenten het gezamenlijk aanbesteden prijsvoordelen oplevert;

 • -

  dat de inkoop van trapliften van belang is met betrekking tot het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015;

besluiten:

 

 • 1.

  Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend wordt de volgendebevoegdheid gemandateerd:

  - de aanbesteding trapliften te houden en alle noodzakelijke beslissingen, waaronder de gunningsbeslissing, namens burgemeester en wethouders van Wormerland te nemen,

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat wordt toegestaan.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,

de secretaris, de burgemeester,

P.Koetsier P.C. Tange