Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaat en volmachtbesluit Inkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Wormerland 2018 en Besluit deelname inkoopsamenwerking aanbesteding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en verlenen van mandaat en volmacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat en volmachtbesluit Inkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Wormerland 2018 en Besluit deelname inkoopsamenwerking aanbesteding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en verlenen van mandaat en volmacht
CiteertitelMandaat en volmachtbesluit Inkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Wormerland 2018 en Besluit deelname inkoopsamenwerking aanbesteding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en verlenen van mandaat en volmacht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpjeugd

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet Bestuursrecht, afd. 10.1.1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2017nieuwe regeling

06-06-2017

Gemeenteblad 2017, 165581

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat en volmachtbesluit Inkoop Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Wormerland 2018 en Besluit deelname inkoopsamenwerking aanbesteding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en verlenen van mandaat en volmacht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

Overwegende dat:

 

 • -

  gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen en ouders die hulp nodig hebben bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

 • -

  gemeenten in het kader van de Jeugdwet onder meer moeten moeten zorgen voor voldoende toegankelijk aanbod van jeugdhulp voor gezinnen in de gemeente,

 • -

  de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad een inkoopsamenwerking wensen aan te gaan voor het aanbesteden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie,

 • -

  de gemeenten overeen zijn gekomen dat gemeente Amsterdam namens de regiogemeenten zal optreden als aanbestedende dienst en zij hiervoor mandaat en volmacht verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

gelet op,

 • -

  artikel 160, eerste lid onder e en f Gemeentewet, en

 • -

  afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  deel te nemen aan de inkoopsamenwerking voor de aanbesteding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor de jeugdregio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek- Waterland met inkoopcode AIS 2017-0017.

 • 2.

  aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken.

 • 3.

  aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie verweer te voeren, waarbij de kosten van de procedure evenredig wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten.

 • 4.

  het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam aan medewerkers van de gemeente Amsterdam toe te staan.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Wormerland, datum: 06-06-2017

P. Tange, burgemeester

P. Koetsier, gemeentesecretaris