Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen
CiteertitelMandaatbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpmandaat aanbesteding wmo hulpmiddelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-32102

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen

Burgemeester en wethouders van gemeente Wormerland

Overwegende

- dat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad voor de aanbesteding van de levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen hebben aangegeven dat Purmerend als aanbestedende dienst optreedt namens deze gemeenten.

- dat de genoemde gemeenten wettelijk verplicht zijn een Europese aanbesteding te doen;

- dat het gezamenlijk aanbesteden prijs- en efficiëntie voordelen oplevert;

- dat de inkoop van de levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen van belang is voor het uitvoeren van de Wet maatschappelíjke ondersteuning (Wmo) 2015;

Besluit:

1. burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend mandaat te verlenen voor het nemen van alle noodzakelijke besluiten met betrekking tot het inkoopproces en de aanbestedingsprocedure, tot aan de definitieve gunning.

2. het verlenen van ondermandaat toe te staan.

3. het mandaatbesluit in werking te laten treden de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.

 

Wormer, 22 januari 2019

P.C. Tange, R. Kool,

burgemeester secretaris