Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende belastingregels afval Eerste wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende belastingregels afval Eerste wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
CiteertitelEerste wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15.33 MB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201701-01-2018nieuwe regeling

26-01-2017

gmb-2017-16047

179261

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg houdende belastingregels afval Eerste wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017

De raad van de Gemeente Woudenberg,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van ;

Gelet op artikel 15:33 van de Wet Milieubeheer;

besluit vast te stellen de:

1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017

Artikel I Maatstal van heffing en belastingtarief

 

Voor de eerste 0,5m3 afval

Voor elke 0,5m3 afval of een gedeelte daarvan boven 0,5m3 afval

Per aanbieding van grof, huishoudelijk afval:

niet meer gebruikte inboedel

 

€ 10,00

 

€ 10,00

Per aanbieding van gemengd bouw- en sloopafval:

€ 10,00

€ 10,00

Artikel II  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2017.

Artikel IV  

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2016

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2017.

K. Wiesenekker

raadsgriffier

T. Cnossen

voorzitter