Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zaltbommel (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens, art. 96 en art. 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-200929-08-2012Nieuwe regeling

26-11-2009

Gemeenteblad 2009, 7.1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening GBA:

 

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 4b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

 

Artikel 2

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoel in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

 

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 31 januari 2002 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zaltbommel (Verordening GBA).

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 26 november 2009

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch

Dit Gemeenteblad is uitgegeven op 10 december 2009