Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland
CiteertitelVerordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting en heffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet art. 220, 220a, 222, 222a en 232g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Art. 1

06-04-2018

prb-2018-2601

18008001
01-01-201601-01-2019Art. 1

06-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 7470

15013583
01-01-201201-01-2016Nieuwe regeling

11-11-2011

Provinciaal Blad, 2011, 45

FEZ-018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland

Provinciale Staten van de provincie Zeeland;

 • -

  Gezien het voorstel van Gedeputeerde staten van 13 september 2011;

 • -

  Overwegende dat het wenselijk is om het tarief van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting vast te stellen;

 • -

  Gelet op de artikelen 220, 220a, 222, 222a en 223g van de Provinciewet,

besluiten de Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting vast te stellen.

Artikel 1

Ten behoeve van de provincie Zeeland worden jaarlijks:

 • a.

  met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 89,1 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven;

 • b.

  met ingang van 1 januari 2022 82,3 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Provinciale Opcenten Provincie Zeeland.

 

 

Middelburg, 11 november 2011

Provinciale Staten voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

drs. P. JOOSSE, waarnemend statengriffier.

Uitgegeven, 22 november 2011

drs. P. JOOSSE,

waarnemend statengriffier.