Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit betaald parkeren Zeist 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit betaald parkeren Zeist 2016
CiteertitelBesluit betaald parkeren Zeist 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening W3835F-Parkeerregulering 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Besluit betaald parkeren Zeist 2017.

Deze regeling vervangt het Besluit betaald parkeren 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Zeist 2016, art. 2
 2. Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201606-01-2017Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 127872

15cv.00440

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit betaald parkeren Zeist 2016

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Zeist 2016 en artikel 3 van de Parkeerbelastingverordening Zeist 2016

 

Besluit: vast te stellen het ‘Besluit betaald parkeren Zeist 2016 ’

Artikel 1 Plaatsen betaald- en vergunninghouder parkeren

1. De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen Zeist 2016 zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835F en als volgt omschreven:

 

a. alle openbaar toegankelijke parkeerapparatuurplaatsen gelegen in:

Parkeergarages

en –terreinen

Locatienaam

I.

Luifel (parkeergarage)

II.

Perron (parkeergarage)

III.

Voorheuvel (parkeergarage)

IV.

Promenade (parkeergarage)

V.

Slotlaan 1 (parkeergarage)

VI.

Slotlaan 2 (parkeergarage)

VII.

Slotlaan 3 (parkeergarage)

VIII.

Kerkweg (parkeerterrein)

IX.

Bergweg (parkeerterrein)

X.

Utrechtseweg (parkeerterrein)

b.alle openbaar toegankelijke parkeerapparatuurplaatsen gelegen in het gebied aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening waar parkeren in gevolge een wettelijk voorschrift niet verboden is:

Straatnaam

Opmerking

Slotlaan

Van Dorpsstraat tot Bethanieplein

Steijnlaan

-

Bergweg

Van Voorheuvel tot Jacob van Lenneplaan

Stationslaan

tussen Slotlaan en Bethanielaan

Van Reenenweg

ter hoogte van winkel(s)

1e Hogeweg

-

2e Hogeweg

-

Het rond

-

Montaubanstraat

-

Oude Arnhemseweg

tussen Montaubanstraat en Leliestraat

2. De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting in de vorm van een vergunning, als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen Zeist 2016 zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835F en als volgt omschreven:

Rayon

Locatienaam

A

Herenlaan, Nooitgedacht, Laan van Beek en Rooijen

B

Choisyweg, Timmermanlaan, Oranjerie, Woudenbergseweg, Huydecoperweg, Krullelaan tussen de 2de Hogeweg en de Woudenbergseweg, inclusief het pand Woudenbergseweg 40A t/m H

C

Vijverlaan, Wilhelminalaan, Stationslaan, Bethaniëlaan, Bethaniëplein

D

De Wetlaan, Kritzingerlaan, Scheeperslaan

E

Cronjélaan, Jagerlaan (vanaf nr 17 oneven zijde en vanaf nr. 22 even zijde), Krugerlaan, Costerlaan, Joubertlaan

F

Torenlaan, Middellaan, Antonlaan (oneven zijde 1 t/m 71), Jagerlaan (nrs 1 tot en met 15)

G

Kerkweg, Walkartweg, Maurikstraat, Van Gheselhof

H

Lommerlust, Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat, Oude Arnhemseweg (nrs 1 t/m 33)

I

Parkeren winkelgebied Voorheuvel, Parkeergarage Promenade

J

1e Hogeweg (pleintje)

K

Parkeergarage De Luifel, Parkeergarage Het Perron, Parkeren Slotlaan 1, Parkeren Slotlaan 2, Parkeren Slotlaan 3

M

Martin Luther Kinglaan, Gandhilaan, Nelson Mandelalaan

Artikel 2. Plaats van geldigheid van vergunningen

 • 1.

  Een parkeervergunning bewoners-, bedrijfsparkeervergunning, werknemersparkeervergunning of een overloopvergunning is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend;

 • 2.

  Een werkparkeervergunning verleend voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen is geldig voor alle rayons, uitgezonderd de rayons I & K;

 • 3.

  Een werkparkeervergunning verleend voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen of alleen parkeerapparatuurplaatsen is geldig in alle rayons;

 • 4.

  Een deelautovergunning is alleen geldig op de daartoe aangewezen deelautoplaats;

 • 5.

  Een kraskaart is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend;

 • 6.

  Een digitale bezoekersregeling is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend.

 • 7.

  Een dagkaart, welke kan worden aangekocht bij een parkeerautomaat welke uitsluitend is ingericht voor het aankopen van de dagkaart, is de hele dag geldig voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen in alle rayons, uitgezonderd I & K.

Artikel 3. Wijze

 • 1.

  Op de in artikel 1, lid 1 bedoelde parkeergelegenheid dient direct bij de aanvang van het parkeren de parkeerbelasting te worden voldaan.

 • 2.

  De parkeerbelasting kan worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerautomaat. De aangifte is voltooid nadat de belastingplichtige:

  • a.

   het kenteken van het te parkeren voertuig heeft kenbaar gemaakt;

  • b.

   de gewenste parkeerduur heeft aangegeven;

  • c.

   de verschuldigde parkeerbelasting heeft voldaan middels een pin- of creditcard betaling.

 • 3.

  De parkeerbelasting kan – voor zover van toepassing – ook telefonisch of digitaal worden gedaan via de registratie op de centrale computer. Daarbij dient de belastingplichtige zich bij aanvang van het parkeren zich te melden bij een serviceprovider waarmee de gemeente (direct of indirect) een contract heeft. Door het (telefonisch of per sms of internet) doorgeven van de gebiedscode wordt ingelogd op de centrale computer van de provider. Bij vertrek dient het einde van de parkeersessie te worden doorgegeven. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een serviceprovider.

 • 4.

  Het via parkeerapparatuur aangekochte parkeerrecht is uitsluitend geldig op parkeerapparatuurplaatsen gelegen in de gebiedscode, welke op of nabij de parkeerautomaat staat vermeld. Deze viercijferige gebiedscode wordt ook wel belparkeerzone of zonenummer genoemd.

 • 5.

  In de situaties waarbij het niet mogelijk is aangifte te doen bij een parkeerautomaat in verband met een defect of een storing van de parkeerautomaat, dient aangifte te worden gedaan bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat gekochte parkeerrecht is dan geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

 • 6.

  Op een in artikel 1, lid 2 bedoelde parkeergelegenheid wordt de parkeerbelasting voldaan als er – conform de aan de parkeervergunning verbonden voorschriften en beperkingen - gebruik wordt gemaakt van een geldige parkeervergunning waarmee het parkeren volgens het Besluit uitgifte Parkeervergunningen Zeist 2016 is toegestaan.

  De aangifte is pas voltooid indien deze parkeervergunning tijdens het parkeren zodanig achter de voorruit is aangebracht, dat de voorzijde van de vergunning duidelijk vanaf de buitenkant van het motorvoertuig te lezen/scannen is.

Artikel 4. Parkeerduur

 • 1.

  Voor het parkeren in parkeergarages en op parkeerterreinen bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, lid 1 a, geldt géén parkeerduurbeperking;

 • 2.

  Voor het straatparkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, lid b, wordt een maximale parkeerduur van 90 minuten gehanteerd.

 • 3.

  Voor het parkeren in rayons met een geldige vergunning als bedoeld in artikel 2, geldt géén parkeerduurbeperking.

Artikel 5 Tijdstippen parkeren

1.De tijden waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 1, lid 1 zijn:

Tijdvak

Tijdstippen:

Maandag t/m zaterdag

09:00 – 18:00

Vrijdag

09:00 – 21:00

2.De tijden waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning in het rayon waarvoor de parkeervergunning is verleend, als bedoeld in artikel 1, lid 2 zijn:

Tijdvak

Tijdstippen:

Maandag t/m zondag

00:00 – 24:00

3.Op de volgende feestdagen geldt geen betaal- en vergunningplicht:

nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

Artikel 6. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit Betaald Parkeren 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit betaald parkeren Zeist 2016”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2015,

 

De secretaris , W.C.M. Lissenberg - van Dam

De burgemeester, drs.J.J.L.M. Janssen

 

 

Tekening W3835F - Parkeerregulering 2016

 

Tekening W3835F-Parkeerregulering 2016