Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017
CiteertitelKosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018.

De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 234 lid 6 Gemw
 2. art. 234 lid 7 Gemw
 3. art. 2 Bgpb
 4. art. 3 Bgpb
 5. Verordening parkeerbelastingen 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201601-01-2018nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad 2016, 160544

16RAAD0028

Tekst van de regeling

Intitulé

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017

De raad van de gemeente Zeist;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-09-2016;

 

gelet op artikelen 234, zesde en zevende lid en 142 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 3 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening parkeerbelastingen 2017;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017

1. Kostenberekening

 

Loonkosten op basis van 4,25 fte

€ 274.334,00

Overhead incl. automatisering

€ 136.884,00

(geraamd, echter max. 50% loonkosten)

 

Totale kosten

€ 411.218,00

 

 

Geraamd aantal naheffingen op aaneengesloten parkeerperioden

6.400

 

 

Kosten per eenheid €. 411.218,00 / 6.400 =

€ 64,25

 

Kosten naheffingsaanslag € 61,00 (wettelijk maximum voor 2017).

2. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 08-11-2016.

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter