Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent parkeerbelastingen Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent parkeerbelastingen Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018
CiteertitelKosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2018. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 234 lid 6 Gemeentewet
 2. artikel 234 lid 7 Gemeentewet
 3. artikel 142 Gemeentewet
 4. artikel 2 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 5. artikel 3 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 6. Verordening parkeerbelastingen 2018
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2017nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad 2017, 200814

17RV060

Tekst van de regeling

Intitulé

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018

De raad van de gemeente Zeist;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017;

 

gelet op artikelen 234, zesde en zevende lid en 142 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 3 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening parkeerbelastingen 2018;

 

besluit:

   

vast te stellen de:

 

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2018

1. Kostenberekening

 

Loonkosten op basis van 2 fte

€ 126.405

Overhead

€ 62.832

Verwerkingkosten vast en variabel

€ 49.290

Afschrijving en rente

€ 0

Totale kosten

€ 238.527

 

 

Geraamd aantal naheffingen op aaneengesloten parkeerperioden

4.500

 

 

Kosten naheffingsaanslag: € 238.527 / 4.500 =

€ 53,00

2. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-11-2017.

mr. J.Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter