Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit Betaald Parkeren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Betaald Parkeren 2011
CiteertitelBesluit Betaald Parkeren 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2011, art. 2; Verordening parkeerbelastingen 2011, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015Nieuwe regeling

20-10-2010

De Nieuwsbode, 22-12-2010

Nr. 714

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Betaald Parkeren 2011

 

Besluit Betaald Parkeren 2011

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zeist,

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 en artikel 3 van de Verordening parkeerbelastingen 2011;

besluit vast te stellen het Besluit Betaald Parkeren 2011

Artikel 1 Plaatsen

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen 2011 zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835E en als volgt omschreven:

  • a.

   Parkeergarages en -terreinen:

   • I.

    De Luifel

   • II.

    Het Perron

   • III.

    Parkeren winkelgebied Voorheuvel

   • IV.

    Promenade

   • V.

    Parkeren Slotlaan 1

   • VI.

    Parkeren Slotlaan 2

   • VII.

    Parkeren Slotlaan 3

   • VIII.

    Parkeerterrein Kerkweg

   • IX.

    Parkeerterrein Bergweg

  • b.

   Straatparkeren: alle voor het openbaar verkeer openstaande weggedeelten in de straten in het gebied aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening waar parkeren in gevolge een wettelijk voorschrift niet verboden is.

 • 2.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2011 zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835E en als volgt omschreven:

  • a.

   Rayon A: Herenlaan, Nooitgedacht, Laan van Beek en Rooijen.

  • b.

   Rayon B: Choisyweg, Timmermanlaan, Oranjerie, Woudenbergseweg, Huydecoperweg, Krullelaan tussen de 2de Hogeweg en de Woudenbergseweg, inclusief het pand Woudenbergseweg 40A t/m H

  • c.

   Rayon C: Vijverlaan, Wilhelminalaan, Stationslaan, Bethaniëlaan, Bethaniëplein

  • d.

   Rayon D: De Wetlaan, Kritzingerlaan, Scheeperslaan

  • e.

   Rayon E: Cronjélaan, Jagerlaan (vanaf nr 17 oneven zijde en vanaf nr. 22 even zijde), Krugerlaan, Costerlaan, Joubertlaan

  • f.

   Rayon F: Torenlaan, Middellaan, Antonlaan (oneven zijde 1 t/m 71), Jagerlaan (nrs 1 tot en met 15)

  • g.

   Rayon G: Kerkweg, Walkartweg, Maurikstraat, Van Gheselhof

  • h.

   Rayon H: Lommerlust, Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat, Oude Arnhemseweg (nrs 1 t/m 33)

  • i.

   Rayon I: Parkeren winkelgebied Voorheuvel, Parkeergarage Promenade

  • j.

   Rayon J: 1e Hogeweg (pleintje)

  • k.

   Rayon K: Parkeergarage De Luifel, Parkeergarage Het Perron, Parkeren Slotlaan 1, Parkeren Slotlaan 2, Parkeren Slotlaan 3

  • l.

   Rayon L: Expeditieterrein Weeshuislaan

  • m.

   Rayon M: Martin Luther Kinglaan, Gandhilaan, Nelson Mandelalaan

Artikel 2 Wijze

 • 1.

  Op de in artikel 1 lid 1 bedoelde parkeergelegenheid dient direct bij de aanvang van het parkeren de parkeerbelasting te worden voldaan.

 • 2.

  De parkeerbelasting kan worden voldaan door het in werking stellen van de parkeermeter of -automaat. Daarbij moeten de aanwijzingen op de meter of automaat worden gevolgd.

  • a.

   Bij het parkeren op een parkeerplaats bij een parkeermeter dient de parkeermeter in werking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

  • b.

   Het in werking stellen van een parkeerautomaat dient plaats te vinden – voor zover van toepassing - door:

   • i.

    Contante betaling.

   • ii.

    Betaling met de chipknip

   • iii.

    Gebruik van de RTP-kaart

   • iv.

    Betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard

   • v.

    Een pinbetaling

De parkeerbelasting kan – voor zover van toepassing - ook worden voldaan middels belparkeren. Daarbij dient de aanvang van het parkeren te worden gemeld aan de serviceprovider belparkeren waarmee de gemeente (direct of indirect) een contract heeft. Door het (telefonisch of per sms of internet) doorgeven van de gebiedscode wordt ingelogd op de centrale computer van de provider. Bij vertrek dient het einde van de parkeersessie te worden doorgegeven. Om gebruik te kunnen maken van het belparkeren dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de provider.

 • 3.

  Op alle plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van een parkeerautomaat die na betaling een parkeerkaartje afgeeft, dient het parkeerkaartje met de tijdsaanduiding naar boven op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 4.

  Het door de parkeerautomaat verstrekte parkeerkaartje is uitsluitend geldig voor de locatie die op het parkeerkaartje, op de parkeerautomaat en op het informatiebord, dat op de parkeerautomaat is bevestigd, is vermeld.

 • 5.

  In de situaties waarbij het niet mogelijk is een parkeerkaartje bij een parkeerautomaat te kopen in verband met een defect of een storing van de automaat dient een kaartje gekocht te worden bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat gekochte kaartje is dan geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

 • 6.

  Op een in artikel 1 lid 2 bedoelde parkeergelegenheid wordt de parkeerbelasting voldaan als er – conform de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen - gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning waarmee het parkeren volgens het Besluit Uitgifte Parkeervergunningen is toegestaan.

   

Artikel 3 Tijden
  • 1.

   De tijden waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2011 zijn:

   • a.

    Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

   • b.

    Op door het college aangewezen koopavonden tot 21:00 uur

   • c.

    Op door het college aangewezen koopzondagen van 12:00 uur tot 17:00 uur

  • 2.

   Op de volgende (feest)dagen geldt geen betaalplicht: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, , hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

  • 3.

   De tijden waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2011 zijn voor een:

   • a.

    Bewonersvergunning voor het rayon waarvoor deze is verleend van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur

   • b.

    Werknemers- en bedrijfsvergunning voor het rayon waarvoor deze is verleend:

    • i.

     van maandag 00.00 uur tot vrijdag 24.00 uur; of

    • ii.

     op zaterdagen en koopzondagen van 00.00 tot 24.00 uur; of

    • iii.

     van maandag 00.00 uur tot zaterdag 24.00 uur en op koopzondagen van 00.00 uur tot 24.00 uur.

   

Artikel 4 Overgangs- en slotbepalingen
 •  

  • 1.

   Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit Betaald Parkeren 2011”

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

  Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit Betaald Parkeren 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.