Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent het betaald parkeren Besluit betaald parkeren Zeist 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent het betaald parkeren Besluit betaald parkeren Zeist 2019
CiteertitelBesluit betaald parkeren Zeist 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Betaald Parkeren 2018.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR614447/CVDR614447_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR614448/CVDR614448_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-106646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent het betaald parkeren Besluit betaald parkeren Zeist 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, gelet op artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening Zeist en artikel 3 van de vigerende Verordening parkeerbelastingen.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Besluit betaald parkeren Zeist 2019

Artikel 1 Plaatsen betaald- en vergunninghouder parkeren

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a van de vigerende Verordening parkeerbelastingen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met naam ‘rayongebieden parkeren Zeist’ en als volgt omschreven:

  • a.

   alle openbaar toegankelijke parkeerapparatuurplaatsen gelegen in:

   Parkeerdekken

   en –terreinen

   Locatienaam

   I.

   Luifel (parkeerdek)

   II.

   Perron (parkeerdek)

   III.

   Voorheuvel (parkeerdek)

   IV.

   Markt (parkeerdek)

   V.

   Slotlaan 1 (parkeerdek)

   VI.

   Slotlaan 2 (parkeerdek)

   VII.

   Slotlaan 3 (parkeerdek)

   VIII.

   Hogeweg Passage (parkeerterrein)

   IX.

   Bergweg (parkeerterrein)

   X.

   Utrechtseweg (parkeerterrein)

  • b.

   alle openbaar toegankelijke parkeerapparatuurplaatsen gelegen in het gebied aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835H waar parkeren in gevolge een wettelijk voorschrift niet verboden is:

   Straatnaam

   Opmerking

   Slotlaan

   Van Dorpsstraat tot Stationslaan

   Steynlaan

   -

   Bergweg

   Van Hortensialaan tot Jacob van Lenneplaan

   Stationslaan

   tussen Slotlaan en Bethanielaan

   Van Reenenweg

   Van Bergweg tot Van Reenenweg 157A

   1e Hogeweg

   -

   2e Hogeweg

   -

   Het Rond

   -

   Montaubanstraat

   -

   Oude Arnhemseweg

   tussen Montaubanstraat en Leliestraat

  • c.

   Met een dagkaart, welke kan worden aangekocht bij de daarvoor in de rayons aanwezige dagkaartautomaten, of via het mobiel parkeren, mag worden geparkeerd op de parkeerplaatsen in de rayons genoemd in artikel 1 lid 2, uitgezonderd de rayons I en K.

 • 2.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting in de vorm van een vergunning, als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de vigerende Verordening parkeerbelastingen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer W3835H en als volgt omschreven:

  • Rayon

   Locatienaam

   A

   Jufferstraat, Herenlaan, Nooitgedacht, Laan van Beek en Rooijen

   B

   Choisyweg, Timmermanlaan, Oranjerie, Woudenbergseweg, Huydecoperweg, Krullelaan tussen 2e Hogeweg en Woudenbergseweg

   C

   Vijverlaan, Wilhelminalaan, Stationslaan, Bethanieplein, Bethanielaan

   D

   De Wetlaan, Kritzingerlaan

   E

   Cronjelaan, Jagerlaan (ter hoogte van de Torenlaan / Cronjelaan en de Bergweg), Krugerlaan, Costerlaan, Joubertlaan, van Reenenweg

   F

   Torenlaan, Middellaan, Antonlaan (tussen Weeshuislaan en Jagerlaan), Jagerlaan (tussen Torenlaan en de Antonlaan)

   G

   Kerkweg, Walkartweg, Van Gheselhof

   H

   Lommerlust, Rozenstraat, Leliestraat, Tulpstraat

   I

   Parkeerdekken:

   • Voorheuvel

   • Markt

   J

   1e Hogeweg (pleintje)

   K

   Parkeerdekken:

   • Luifel

   • Perron

   • Slotlaan 1

   • Slotlaan 2

   • Slotlaan 3

   M

   Martin Luther Kinglaan, Gandhilaan, Nelson Mandelalaan

   S

   Odijkerweg, Kwekerijweg

Artikel 2. Plaats van geldigheid van vergunningen

 • 1.

  Een parkeervergunning bewoners-, bedrijfsparkeervergunning, werknemersparkeervergunning of een overloopvergunning is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend;

 • 2.

  Een werkparkeervergunning verleend voor het parkeren op alle onder artikel 1 lid 1 benoemde parkeerplaatsen (code APP);

 • 3.

  Een werkparkeervergunning verleend voor het parkeren op alle onder artikel 1 lid 2 benoemde parkeerplaatsen, uitgezonderd rayons I & K (code APB);

 • 4.

  Een werkparkeervergunning verleend voor het parkeren op alle onder artikel 1 benoemde parkeerplaatsen (code APA);

 • 5.

  Een deelautovergunning is alleen geldig op de daartoe aangewezen deelautoplaats;

 • 6.

  Een kraskaart is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend;

 • 7.

  Een digitale bezoekersregeling is alleen geldig voor het rayon waarvoor deze is verleend.

Artikel 3. Wijze

 • 1.

  Op de in artikel 1, lid 1 bedoelde parkeergelegenheid dient direct bij de aanvang van het parkeren de parkeerbelasting te worden voldaan.

 • 2.

  De parkeerbelasting kan worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerautomaat. De aangifte is voltooid nadat de belastingplichtige:

  • a.

   het kenteken van het te parkeren voertuig heeft kenbaar gemaakt;

  • b.

   de gewenste parkeerduur heeft aangegeven;

  • c.

   de verschuldigde parkeerbelasting heeft voldaan middels een pin- of creditcard betaling.

 • 3.

  De parkeerbelasting kan – voor zover van toepassing – ook telefonisch of digitaal worden gedaan via de registratie op de centrale computer. Daarbij dient de belastingplichtige zich bij aanvang van het parkeren te melden bij een serviceprovider waarmee de gemeente (direct of indirect) een contract heeft. Door het (m.b.v. mobiele telefoon, stadspas of internet) doorgeven van de gebiedscode wordt ingelogd op de centrale computer van de provider. Bij vertrek dient het einde van de parkeersessie te worden doorgegeven. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een serviceprovider.

 • 4.

  Het via parkeerapparatuur aangekochte parkeerrecht is uitsluitend geldig op parkeerapparatuurplaatsen gelegen in de gebiedscode, welke op of nabij de parkeerautomaat staat vermeld. Deze viercijferige gebiedscode wordt ook wel belparkeerzone of zonenummer genoemd.

 • 5.

  In de situaties waarbij het niet mogelijk is aangifte te doen bij een parkeerautomaat in verband met een defect of een storing van de parkeerautomaat, dient aangifte te worden gedaan bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat gekochte parkeerrecht is dan geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

 • 6.

  Op een in artikel 1, lid 2 bedoelde parkeergelegenheid wordt de parkeerbelasting voldaan als er – conform de aan de parkeervergunning verbonden voorschriften en beperkingen - gebruik wordt gemaakt van een geldige parkeervergunning waarmee het parkeren volgens het vigerende Besluit uitgifte parkeervergunningen Zeist is toegestaan. De aangifte is pas voltooid indien deze parkeervergunning tijdens het parkeren zodanig achter de voorruit is aangebracht, dat de voorzijde van de vergunning duidelijk vanaf de buitenkant van het motorvoertuig te lezen/scannen is;

Artikel 4. Parkeerduur

 • 1.

  Voor het parkeren op parkeerdekken en op parkeerterreinen bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, lid 1a, geldt géén parkeerduurbeperking;

 • 2.

  Voor het straatparkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, lid b, wordt een maximale parkeerduur van 90 minuten gehanteerd.

 • 3.

  Voor het parkeren in rayons met een geldige vergunning als bedoeld in artikel 2, geldt géén parkeerduurbeperking.

Artikel 5 Tijdstippen parkeren

 • 1.

  De tijden waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 1, lid 1 zijn:

  •  

   Tijdvak

   Tijdstippen:

   Maandag t/m zaterdag

   09:00 – 18:00

   Vrijdag

   09:00 – 21:00

 • 2.

  De tijden waarop mag worden geparkeerd met een parkeervergunning in het rayon waarvoor de parkeervergunning is verleend, als bedoeld in artikel 1, lid 2 zijn:

  •  

   Rayon

   Tijdvak

   Tijdstippen:

   A t/m I, K ,M & S

   Maandag t/m zaterdag

   Vrijdag

   09:00 – 18:00

   09:00 – 21:00

   J

   Maandag t/m zaterdag

   09:00 – 21:00

 • 3.

  Op de volgende (feest-)dagen geldt geen betaal- en vergunningplicht: zondag, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, eerste en tweede paasdag, koningsdag, dodenherdenking vanaf 18:00 uur ‘s avonds, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

Artikel 6. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

  Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit Betaald Parkeren 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit betaald parkeren Zeist 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2019.

Burgemeester en Wethouders van Zeist.

De gemeentesecretaris,

dr. H.S. Grotens

De burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen