Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr. 4.17b Tariefregeling van het Gelders Genootschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr. 4.17b Tariefregeling van het Gelders Genootschap
CiteertitelTarieventabel Legesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage behorende bij 04.17a tarieventabel legesverordening 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Behoort bij legesverordening 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

19-12-2012

Zevenaar Post d.d. 27 december 2012

12-080

Tekst van de regeling

Intitulé

nr. 4.17b Tariefregeling van het Gelders Genootschap

 

 

04.17b Tariefregeling GELDERS GENOOTSCHAP

Kosten advisering per 01.01.2013

A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte
 • Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

  • 1a.

   1,9 0/00 met een minimum van € 46 in geval van geraamde bouwkosten van € 1 tot en met € 500.000

   plus over het gedeelte van de bouwsom

   van € 500.001 tot en met € 1.000.000 -> 1,2 0/00

   plus over het gedeelte van de bouwsom

   van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000 -> 0,8 0/00

   plus over het gedeelte van de bouwsom

   van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000 -> 0,5 0/00

   plus over het gedeelte van de bouwsom

   van € 5.000.001 en meer -> 0,25 0/00

  • 1b.

   indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht.

   De volgende regeling is daarbij van toepassing

   • ·

    complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

    • -

     > tarief volgens a.

   • ·

    complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

    • -

     > tarief over de bouwsom van 5 woningen

   • ·

    complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

    • -

     > tarief over de bouwsom van 6 woningen

   • ·

    complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

    • -

     > tarief over de bouwsom van 8 woningen

   • ·

    complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

    • -

     > tarief over de bouwsom van 10 woningen

   • ·

    complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

    • -

     > tarief over de bouwsom van 12 woningen

en zo volgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.)

 • 2.

  integrale advisering

  welstand + 1 extra discipline -> 1,8 x regulier tarief

  welstand + meerdere extra disciplines -> 2,2 x regulier tarief

 • 3.

  illegale bouwwerken -> 1,5 x regulier tarief

 • 4.

  reclameobjecten -> € 46

 • 5.

  formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg

  bouw- en verbouwplannen

  (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag) -> € 100

B. Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering

 

Alle bedragen worden afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW