Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 13.07 Verordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 13.07 Verordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993
CiteertitelVerordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen ondervangt de verordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht,
  2. Wet op het basisonderwijs,
  3. Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanvraagformulier

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200701-11-2007intrekking

29-11-2006

Zevenaar post, 24 oktober 2007

06-113
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

zevenaar Post, 19-1-2005

05-003

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 13.07 Verordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat door de invoering van de Wet WOOZ (Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen)

van 1 augustus 1999 de bepalingen zoals opgenomen in de Verordening onderwijs zieke leerlingenbasisonderwijs 1993 zijn achterhaald;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006, nr. 06-113;

 

b e s l u i t :

de Verordening onderwijs zieke leerlingen basisonderwijs 1993 van de gemeente Zevenaar in te trekken.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

in zijn openbare vergadering van 29 november 2006

De griffier, De burgemeester,