Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Fietsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFietsregeling
CiteertitelFietsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200401-01-2020art.

01-01-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsregeling

 

 

Fietsregeling

Fietsregeling

Aan de ambtenaar, die voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, kan op zijn verzoek een rijwiel worden verstrekt. Dit verzoek kan het gehele jaar worden ingediend, in tegenstelling tot de aanschaf van een rijwiel in het kader van het uitwisselen van de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in de ZAR Hoofdstuk 4a.

De aanschaf van het rijwiel gebeurt onder dezelfde voorwaarden als gesteld in artikel 3 van de regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden.