Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.08 a. Inhoudsopgave Mandatenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.08 a. Inhoudsopgave Mandatenregeling
Citeertitelinhoudsopgave mandatenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij 1.08 Mandatenregeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 10:3 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-200801-01-2011behoort bij 1.08 Mandatenregeling

04-11-2008

intern

Z08.8091

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 01.08 a. Inhoudsopgave Mandatenregeling

 

 

Inhoudsopgave 1.08 Mandatenregeling  

 

INHOUDSOPGAVE

0.1

Uitgangspunten vernieuwde mandaatregeling

 

0.1.1

Vernieuwing mandaatregeling

Inleiding Afgesproken aanpak vernieuwing

 

0.1.2

Bestuursrechtelijk kader

 

0.1.3

Waarom en wanneer mandateren

 

0.1.4

Wanneer niet mandateren, c.q. wanneer geldt mandaat niet

 

0.1.5

Nadere aandachtspunten bij mandateren

 

0.1.6

Nadere procedureregels bij uitoefening mandaat

 

0.1.7

Vormgeving en bundeling van besluiten

 

 

 

 

MANDATEN

0.2

Inkoop, privaatrechtelijke aangelegenheden m.b.t. werken, diensten en leveringen

 

 

 

 

1.

Brandweer (Brndw)

 

 

 

 

2

Sector Middelen (MI)

 

2.0

Algemeen

 

2.1

Afdeling Belastingen (MI-Bel)

 

2.2

Afdeling Communicatie en Juridische zaken (MI-CJZ)

 

2.3

Afdeling Financiën en Control (MI-F&C)

 

2.4

Afdeling Informatiemanagement & Facilitaire zaken (MI-I&F)

 

 

 

 

3.

Sector Ruimte (RU)

 

3.0

Algemeen

 

3.1

Afdeling Handhaving (RU-Han)

 

3.2

Afdeling Ontwikkeling (RU-Ont)

 

3.3

Afdeling Beheer (RU-Beh)

 

3.4

Afdeling Ondersteuning (RU-Ost)

 

3.5

Afdeling Uitvoering (RU-Uit) Binnendienst (Bin)

 

 

 

 

4.

gereserveerd

 

 

 

 

5

Personeel en Organisatie (PenO)

 

 

 

 

6

Sector Samenleving (SA)

 

6.0

Algemeen

 

6.1

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Afdeling Inwoners (SA-Inw)

6.2

Inburgering nieuwkomers; schuldhulpverlening

Afd. Sa- Inw c.q. Afdeling Werk & Inkomen (SA-W&I)

6.3

Sociale zaken

Afdeling Werk & Inkomen (SA-W&I)

6.4

Administratie sociale zaken Sociaal-cultureel werk, onderwijs en sport /wijkcoördinatie

Afd. Sa-Inw c.q. Afdeling Werk & Inkomen (SA-&I)

Afdeling Welzijn (SA-Wel)

6.5

Balie Samenleving/ aangelegenheden burgerzaken

Afdeling Inwoners (SA-Inw)

 

 

 

7.

Lijst van vertegenwoordigingen(volmacht, ing. boek 3 Burgerlijk Wetboek)