Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 02.03 Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 02.03 Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpadministratie, diensten en bedrijven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt 2.2. Verordening verwerking persoonsgegevens

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.147,149. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-200806-01-2014nieuwe regeling

23-04-2008

Zevenaar Post, 15-5-2008

08-035
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar post, 19-1-2005

05-003
05-06-2003nieuwe regeling

28-05-2003

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 02.03 Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

1.Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens

aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de

basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere

gegevensverzamelingen van de gemeente.

2.Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens

uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte

gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

1.Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als

bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens.

2.Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Zevenaar van 28 mei 2003 wordt

ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens Zevenaar (Verordening GBA).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 23 april 2008.

De griffier, De voorzitter,