Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 05.08 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 05.08 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en (brand)veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Opnieuw vastgesteld in 2006 i.v.m herindeling gemeente Zevenaar 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147, 149a en 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2007nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

01-11-2006

Zevenaar Post, 18-4-2007

06-096
19-03-1997nieuwe regeling

19-03-1997

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 05.08 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 1997,

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet,

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Artikel 1 Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.