Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015'
CiteertitelVerordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015' per 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 229, eerste lid aanhef en onderdelen a en b en 255 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Onbekend

21-12-2015

Zevenaar Post 23 december 2015

IN15.01995

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015'

 

 

 

Verordening reinigingsrechten 2015

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. IN15.01995 ;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet,

besluit:

in te trekken de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015

Artikel 1 - Overgangsbepaling

De “Verordening reinigingsrechten 2015”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 2, eerste lid genoemde datum van ingang van de intrekking, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2 - Inwerkintreding

1. De datum van ingang van de intrekking is 1 januari 2016.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 december 2015.

 

De griffier, De voorzitter,