Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.02 Subsidieverordening welzijn en sport gemeente Angerlo 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.02 Subsidieverordening welzijn en sport gemeente Angerlo 2003
CiteertitelSubsidieverordening welzijn en sport gemeente Angerlo 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn, instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening gemeente Angerlo, i.v.m. gemeentelijke herindeling vervangen door Algemene subsidieverordening 2008 Zevenaar

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, artikel 47, Wet Voorzieningen Gehandicapten, artikel 1a en Gemeentewet artikel 149 en 150.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200802-01-2008Intrekking

25-09-2007

Zevenaar Post, 30-1-2008

07-066
10-01-2004nieuwe regeling

23-12-2003

Angerlo's nieuws, datum onbekend

02-72

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 12.02 Subsidieverordening welzijn en sport gemeente Angerlo 2003