Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 12.03 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Angerlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 12.03 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Angerlo
CiteertitelVerordening voorzieningen gehandicapten gemeente Angerlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg, welzijn en instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening gemeente Angerlo na gemeentelijke herindeling vervangen door de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 Zevenaar

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art 147 en 149, Wet voorziening gehandicapten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit nadere regels verordening voorziening gehandicapten (29 januari 2001)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2007Nieuwe regeling i.v.m. nieuwe Wmo

27-09-2006

Zevenaar Post, 4-10-2006

06-084
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 12.03 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Angerlo