Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017
CiteertitelBeleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017
Externe bijlageBijlage 1, beleidsregels Opiumwet Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 13b van de Opiumwet
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201703-05-2019Nieuwe regeling

11-07-2017

gmb-2017-122447

Z/17/282008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017

De burgemeester van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de 'Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017'.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

harddrugs: middelen vermeld op lijst I behorend bij de Opiumwet;

softdrugs: hasjiesj en hennep, zoals omschreven in lijst II behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff;

vijf hennepstekken worden geteld als één hennepplant.

 

Artikel 2 Handhavingsmatrix

Bij de toepassing van de bevoegdheid uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van woningen, lokalen en bijbehorende erven legt de burgemeester de bestuurlijke sanctie op zoals weergegeven in de handhavingsmatrix ‘Woningen, lokalen en bijbehorende erven’.

 

Woningen, lokalen en bijbehorende erven

Lijst 1 = harddrugs Lijst 2 = softdrugs

Constatering

1e overtreding

2e overtreding (binnen 5 jaar na de 1e overtreding)

3e overtreding (binnen 5 jaar na de 2e overtreding)

Aanwezigheid van > 5 t/m 30 gram drugs of > 5 t/m 30 planten (lijst II)

Bestuurlijke waarschuwing

4 weken sluiten

3 maanden sluiten

Aanwezigheid van > 30 gram drugs of 31 of meer planten (lijst II)

4 weken sluiten 

3 maanden sluiten 

6 maanden sluiten 

Aanwezigheid van > 0,5 t/m 5 gram drugs (lijst I)

Bestuurlijke waarschuwing

4 weken sluiten

3 maanden sluiten

Aanwezigheid van meer dan 5 gram drugs (lijst I)

3 maanden sluiten

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

Artikel 3 Handhaving bij recidive

In geval van recidive telt voor de op te leggen maatregel de hoeveelheid aangetroffen drugs van de laatste constatering.

 

Artikel 4 Handhaving in combinatie met andere overtredingen en/of misdrijven

In afwijking van het in artikel 2 bepaalde, wordt een bestuurlijke maatregel opgelegd die geldt voor recidive wanneer een overtreding van de Opiumwet met feiten en/of omstandigheden gepaard gaan die wijzen op andere zware overtredingen of misdrijven. Dat wil zeggen: een bestuurlijke maatregel voor de 2e of 3e overtreding.

De belangrijkste feiten en omstandigheden als bedoeld in het eerste lid zijn: gewelds- of openbare orde delicten, verboden wapenbezit en betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

De Beleidsregel artikel 13b Opiumwet zoals vastgesteld op 1 november 2011 wordt ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nieuwe Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017.

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als: Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017.

 

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Zevenaar op 11 juli 2017.

De burgemeester van de gemeente Zevenaar,

Drs. J.M. Staatsen