Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel III van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-17746

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gelezen het voorstel van de griffier en de burgemeester

 

gehoord de Raadsgroep herindeling;

 

gelet op titel III van de Ambtenarenwet;

Besluit: vast te stellen Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar

Besluit:

 

  • 1.

    De huidige arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentelijke personeel, vastgelegd in de Zevenaarse Arbeidsvoorwaardenregeling, over te nemen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking;

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 januari 2018

De griffier,

De voorzitter,