Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit Camperplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Camperplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Camperplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57457

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Camperplaatsen

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

 

Gelet op artikel 4:19 van de Algemene plaatselijke verordening Zevenaar 2018 (APV);

BESLUITEN:

 

 • 1.

  Het verbod als bedoeld in artikel 4:18, eerste lid, APV geldt niet voor de parkeervoorziening aan de Bommersheufsestraat, gedeelte naast het Musiater zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje.

   

 • 2.

  Het verbod als bedoeld in artikel 4:19, eerste lid, APV geldt niet voor de Europa-kade te Tolkamer zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje.

   

 • 3.

  Op de onder 1 bedoelde locatie wordt gelegenheid geboden voor het plaatsen van maximaal vijf campers en op de onder 2 bedoelde locatie maximaal vijftien campers die ter plaatse maximaal 2 x 24 uur gebruik mogen maken van de aangewezen plaats ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Onder een camper wordt verstaan een gemotoriseerd voertuig met faciliteiten (kook-, was- en slaapgelegenheid) voor recreatief nachtverblijf.

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,