Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57482

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van Zevenaar;

 

Overwegende dat op grond van artikel 5.8, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018 APV het verboden is een voertuig dat met in begrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 of een breedte van meer dan 2,05 m. te parkeren buiten de periode van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

Dat bij besluit van 25 oktober 2005 de wegen gelegen binnen de bebouwde kom als zodanig zijn aangewezen behoudens het parkeerterrein Tatelaar, Transito en het doodlopende gedeelte van de Beekseweg nabij perceel Dorpstraat 37;

 

Dat inmiddels locatie aan de Beekseweg is komen te vervallen en er een nieuw bedrijventerrein De Koppeling in Angerlo geschikt is voor parkeren door vrachtvoertuigen;

 

Dat vanwege de fusie tussen de voormalige gemeente Rijnwaarden en Zevenaar het noodzakelijk is een nieuw aanwijzingsbesluit te nemen;

 

Gelet op artikel 5.8, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018;

Besluiten:

 

Onder intrekking van het aanwijzingsbesluit d.d. 25 oktober 2005 aan te wijzen alle wegen in de gemeente Zevenaar binnen de bebouwde kom als gebied waar het verboden is een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 of een breedte van meer dan 2,05 m. op de weg te parkeren met uitzondering van de volgende wegen of weggedeelten:

Zevenaar

 • -

  parkeerterrein Tatelaar

Angerlo

 • -

  De Koppeling

Babberich

 • -

  Transito

 • -

  Veem

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,