Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit Verboden drank- en drugsgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Verboden drank- en drugsgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit Verboden drank- en drugsgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57484

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verboden drank- en drugsgebruik

Besluit aanwijzen van een gebied waarin het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben ex. art 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar.

 

De burgemeester van Zevenaar;

 

Gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar;

Besluit:

 

De volgende locatie:

  • -

    Het centrum van Zevenaar zoals bedoeld in Artikel 1.1, sub j van de APV Zevenaar 2018.

aan te wijzen als gebied waar het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,