Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018
CiteertitelRegeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpLokale regelingen gemeente Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR609896/CVDR609896_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-99406

Z18/302358

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 3:22 CAR-UWO, artikel 160 Gemeentewet;

 

Na overeenstemming in de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende;

 

REGELING FIETSVERGOEDING WOON-WERKVERKEER GEMEENTE ZEVENAAR 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a)

  Werkgever:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar.

 • b)

  Medewerker:

  De medewerker bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de ZAR.

 • c)

  Afstand woning tot standplaats/werkplek:

  Onder afstand van de woning tot de werkplek wordt verstaan de afstand van deur (woning) tot deur (standplaats/werkplek) gemeten volgens de ANWB routeplanner kortste route.

 • d)

  Standplaats/werkplek:

  Het adres waar de medewerker zijn werkzaamheden uitoefent.

 • e)

  ForenZo fietsapp:

  Een applicatie op de smartphone die op basis van de GPS-coördinaten de gefietste woon-werk ritten registreert.

Artikel 2 Vergoeding

De medewerker die de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer ontvangt daarvoor een vergoeding.

De vergoeding bedraagt € 0,10 per kilometer met een maximum van € 500,- netto per kalenderjaar.

Artikel 3 Voorwaarden

De medewerker die in aanmerking wil komen voor de vergoeding maakt hiervoor gebruik van het stimuleringsinstrument ForenZo Fietsbelonen.

Hiervoor registreert hij zich via www.forenzo.nl en installeert de ForenZo fietsapp op zijn smartphone. Het volgen van reisbewegingen vindt plaats middels deze mobiele applicatie. De app registreert handmatig dan wel geautomatiseerd (de gebruiker kiest zelf het privacyniveau) de reisbewegingen.

Artikel 4 Betaling

De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald tot het maximum van € 500,- netto is bereikt.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

MichelTromp

secretaris

EllaSchadd-de Boer

burgemeester