Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar
CiteertitelHandleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpHandleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-74320

INT/19/883658

Tekst van de regeling

Intitulé

Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar

1. Inleiding

De warenmarkt van Zevenaar is een belangrijke voorziening voor de consument uit Zevenaar en omstreken. Om deze voorziening in stand te houden is het noodzakelijk bij het invullen van vacatures meer belang te hechten aan kwaliteit van de markt. Dit uit zich o.a. door het afschaffen van de wachtlijst en op basis van kwaliteitskenmerken een opengevallen vacature in te vullen.

 

Deze Handleiding biedt inzicht in de werkwijze en selectiecriteria die de gemeente Zevenaar per 1 april 2019 hanteert om vacatures in te vullen. De “Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar” uit 2015 komt hiermee te vervallen.

2. Werkwijze gemeente Zevenaar

Op het moment dat er op de warenmarkt een vaste standplaats vrijkomt, hanteert de gemeente Zevenaar per 1 april 2019 de volgende werkwijze om de vrijgekomen standplaats uit te geven:

 

 • Betreft het een aangewezen plek aan de buitenring van de markt?

  De vrijgekomen standplaats wordt aangeboden aan branchegenoten op de markt in Zevenaar, die 2 weken de tijd hebben om schriftelijk te reageren.

   

  Betreft het een niet-aangewezen plek?

  Alle vaste standplaatshouders krijgen de mogelijkheid om van plek te wisselen. Het aantal m2 van de nieuwe plek is het uitgangspunt. Als een marktkoopman een plek bezit van bijvoorbeeld 8m2 en wil verhuizen naar een plek van 12m2, moet de volledige 12m2 ingenomen worden.

   

 • In andere gevallen vindt er een publicatie van de vrijgekomen plek plaats in vakblad De Koopman met daarin de specificaties van de plek (dag/grootte/branche).

   

 • Geïnteresseerden kunnen, binnen de gestelde termijn, verdere informatie opvragen bij de Afdeling Beheer, Ontwerp en Realisatie (BOR) en vervolgens schriftelijk reageren voor de door de gemeente gestelde termijn.

   

 • Indien er één sollicitant is die aan de eisen voldoet, wordt de vrijgekomen plek toegewezen aan de sollicitant en wordt de standplaatsvergunning afgegeven.

   

 • Indien voor de toewijzing van een beschikbare standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats toegewezen aan de sollicitant die op basis van selectiecriteria het meest bijdraagt aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de markt. In paragraaf 3 wordt dit verder uitgewerkt.

3. Selectiecriteria voor de toewijzing van een standplaats

Bij meerdere inschrijvingen worden de kandidaten beoordeeld door de selectiecommissie, zoals bedoeld in artikel 5, lid 3 van het Marktreglement Zevenaar 2009, aan de hand van de volgende criteria.

 

Criterium

Eisen waaraan moet worden voldaan

 • 1.

  De maatvoering van eigen verkoopmateriaal. Het materiaal moet passen binnen de beschikbare grootte van de standplaats

 • 2.

  Aantoonbaar voldoen aan de hygiëne-eisen en overige wettelijke voorschriften

Toetsingscriteria

 • 1.

  Toegevoegde waarde van het product voor de markt (het product is binnen de branche vernieuwend en sluit aan op de behoefte van de consument).

Waardering: 20 punten

 • 2.

  Presentatie/uitstraling: de kwaliteit van het verkoopmateriaal en het assortiment zien er verzorgd uit en passen in de omgeving.

Waardering: 20 punten

 • 3.

  Gedrag/houding ten opzichte van klanten, collega’s en gemeente (bijv. betalingsachterstanden bij andere gemeenten). Kortom: het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt.

   

  Hiervoor dient - indien mogelijk - de sollicitant een referentie van maximaal 1 A4 van de marktmeester van een andere gemeente aan te leveren.

Waardering: 20 punten

 • 4.

  Specifieke onderdelen die eruit springen in de presentatie bijvoorbeeld maatschappelijk Ondernemerschap

  Waardering: 20 punten

 

De marktmanager kan over de criteria hierboven genoemd informatie opvragen bij marktmeesters van andere gemeenten.

 

De selectiecommissie geeft aan de hand van deze selectiecriteria advies uit aan het college over de invulling van de vacature en het verlenen van een vaste standplaatsvergunning.

4. Aanleveren informatie bij schriftelijke reactie

Sollicitanten leveren, na publicatie van een vrijgekomen standplaats in De Koopman, het volgende aan:

 • een motivatiebrief (maximaal 1 A4 normaal lettertype);

 • 3 foto’s van voldoende kwaliteit om de kwaliteit van het verkoopmateriaal, assortiment en omgeving te kunnen beoordelen;

 • referentie(s) andere marktmeester (maximaal 1 A4 normaal lettertype).

 • Maatvoering van eventueel het eigen materiaal

 • Contactgegevens

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel

Bovenstaande informatie kan gestuurd worden naar:

 

Gemeente Zevenaar

Afdeling Beheer Ontwerp en Realisatie

T.a.v. de heer R. Janssen

Postbus 10

6900 AA ZEVENAAR

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019.

De secretaris,

MichelTromp

secretaris

De burgemeester,

Lucien vanRiswijk

burgemeester