Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming
CiteertitelVaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpKombesluit wet Natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR607655/CVDR607655_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2019Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-98798

INT/18/866828

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

 

Overwegende dat de fusie tussen de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden aanleiding vormt de grenzen van de bebouwde kommen in de nieuwe gemeente Zevenaar te actualiseren en vast te stellen;

 

Gelet op artikel 4.1. onder a. van de Wet Natuurbescherming;

 

Gelet op artikel 7 van het Delegatiebesluit Zevenaar 2018;

Besluiten:

  • I.

    In te trekken de eerder genomen besluiten tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden;

 

  • II.

    De bebouwde komgrenzen inzake de Wet Natuurbescherming vast te stellen op de locaties zoals aangegeven in Bijlage 1: Plattegronden met bebouwde komgrenzen 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 2 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1: Plattegronden met bebouwde komgrenzen Zevenaar 2018, nr 857447.