Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet
CiteertitelVaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpKombesluit wegenverkeerswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR607655/CVDR607655_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2019Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-98799

INT/18/866827

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

 

Overwegende dat de fusie tussen de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden aanleiding vormt de grenzen van de bebouwde kommen in de nieuwe gemeente Zevenaar te actualiseren;

 

Gelet op artikel 20 a van de Wegenverkeerswet;

 

Gelet op artikel 7 van het Delegatiebesluit Zevenaar 2018;

Besluiten:

  • I.

    In te trekken de eerder genomen besluiten tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden;

 

  • II.

    De bebouwde komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen op de locaties zoals aangegeven in Bijlage 1: Plattegronden met bebouwde komgrenzen 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 2 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1: Plattegronden met bebouwde komgrenzen Zevenaar 2018, nr. 866827.