Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR
CiteertitelMANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit afwijken van kruimelgevallenbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2019Nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-122701

Z/19/330566

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

BESLUIT:

Tot het verlenen van mandaat aan de Casemanager(s) Wabo A en B tot het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning in afwijking van ‘Beleidsregels voor bouwen en gebruik in strijd met het planologisch regime’ (gemeente Zevenaar) en de ‘Beleidsregels bestemmingsplanafwijkingen’ (Gemeente Rijnwaarden).

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 april 2019.

burgemeester en wethouders van Zevenaar,

M.Tromp

secretaris

L. vanRiswijk

burgemeester