Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-316233

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019

Het college van Zevenaar,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Zevenaar;

besluit:

 

 • I.

  Het Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Zevenaar;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of het milieustation, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  deelgebied Zevenaar: afvalinzameling in de plaatsen Angerlo, Babberich, Giesbeek, Lathum, Oud-Zevenaar en Zevenaar;

 • e.

  deelgebied Gelders Eiland: afvalinzameling in de plaatsen Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer.

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen:

  Categorie huishoudelijke afvalstoffen

  Inzameldienst

  huishoudelijk restafval

  Reinigingsdienst De Liemers

  BUHA (hoogbouw deelgebied Gelders Eiland)

  grof huishoudelijk afval

  Reinigingsdienst De Liemers

  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken(PMD)

  Reinigingsdienst De Liemers

  oud papier en karton (OPK)

  Reinigingsdienst De Liemers

  verpakkingsglas

  Suez

  groente-, fruit en tuinafval (GFT)

  Reinigingsdienst De Liemers

  klein chemisch afval (KCA)

  Reinigingsdienst De Liemers (deelgebied Zevenaar)

  Renewi (deelgebied Gelders Eiland)

  grof tuinafval

  Reinigingsdienst De Liemers

  grond

  Reinigingsdienst De Liemers

  a-hout

  Reinigingsdienst De Liemers

  b-hout

  Reinigingsdienst De Liemers

  c-hout

  Reinigingsdienst De Liemers

  bouw- en sloopafval (BSA)

  Reinigingsdienst De Liemers

  puin (schoon)

  Reinigingsdienst De Liemers

  gips

  Reinigingsdienst De Liemers

  asbest

  Reinigingsdienst De Liemers

  vlakglas

  Reinigingsdienst De Liemers

  kleine afgedankte elektr(on)ische apparaten (AEEA)

  Reinigingsdienst De Liemers

  lampen

  Reinigingsdienst De Liemers

  oude metalen

  Reinigingsdienst De Liemers

  frituurvet en – olie

  Reinigingsdienst De Liemers

  piepschuim (EPS)

  Reinigingsdienst De Liemers

  harde kunststoffen

  Reinigingsdienst De Liemers

  banden

  Reinigingsdienst De Liemers

  accu’s en batterijen

  Reinigingsdienst De Liemers

  dakafval

  Reinigingsdienst De Liemers

  gasflessen, brandblussers en overage drukhouders (spuitbussen)

  Reinigingsdienst De Liemers

  matrassen

  Reinigingsdienst De Liemers

Artikel 3. Aanwijzing vrijstelling voor categorieën personen en organisaties als inzamelaars

 • 1.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, lid 1 en 2 van de verordening wordt aangewezen:

  herbruikbaar grof huishoudelijk afval

  Kringloopcentrum De Liemers

  kleine herbruikbare elektr(on)ische apparaten (AEEA)

  Kringloopcentrum De Liemers

  textiel

  Kringloopcentrum De Liemers en Curitas.

  De beleidsmedewerker verleent jaarlijks vergunningen aan inzamelaars voor inzameling huis-aan-huis en en verzamelcontainers

Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de verordening worden de volgende inzamelplaatsen aangewezen:

 • 1.

  Aanbiedstation Reinigingsdienst de Liemers Zevenaar aan de Didamseweg 111 te Zevenaar;

 • 2.

  Aanbiedstation Reinigingsdienst de Liemers Lobith aan de Halve Maan 15a te Lobith.

Artikel 5. Frequentie en locatie van inzamelen

Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende frequenties en locaties van inzameling van huishoudelijk afvalstoffen vastgesteld:

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per vier weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld;

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel of nabij elk perceel ingezameld;

 • 3.

  Grof huishoudelijk afval wordt op afroep afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

 • 4.

  PMD wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

 • 5.

  Oud papier wordt tenminste een maal per maand afzonderlijk bij ieder perceel ingezameld;

 • 6.

  Grof tuinafval wordt op afroep afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

 • 7.

  In deelgebied Gelders Eiland wordt KCA op afroep afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

Artikel 6. Bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk ingezameld worden

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

 • -

  groente- fruit en tuinafval

  Wel

  Niet

  ∙ Resten en schillen van groenten, fruit en aardappelen

  ∙ Resten van gekookt voedsel

  ∙ Theezakjes en filters met koffiedik

  ∙ Onkruid, gras, bladeren en klein snoeiafval

  ∙ Planten en bloemen

  ∙ Stro van kleine huisdieren

  ∙ Vlees- en visresten

  ∙ Noten en pitten

  ∙ Brood en kaasresten

  ∙ Eierschalen

  ∙ Plastic zakken

  ∙ As uit open haard en asbak

  ∙ Stofzuigerzakken en inhoud

  ∙ Luiers

  ∙ Haren van mens en dier

  ∙ Aarde en zand

  ∙ Plantaardige oliën en vetten

  ∙ Kattenbakkorrels

  ∙ Sigarettenpeuken

  ∙ Slachtafval

  ∙ Vogelkooizand

  ∙ Papier en karton

 • -

  oud papier en karton (OPK)

  Wel

  Niet

  ∙ Kranten

  ∙ Tijdschriften

  ∙ Boeken

  ∙ Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

  ∙ Telefoongidsen en gouden gidsen e.d.

  ∙ Schrijfpapier en tekenpapier

  ∙ Computervellen

  ∙ Fax- en kopieerpapier

  ∙ Enveloppen

  ∙ Papiersnippers (bijv. ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals bankafschriften e.d.)

  ∙ Cadeaupapier

  ∙ Papieren zakken

  ∙ Eierdozen en eierrekjes

  ∙ Golfkarton

  ∙Kartonnen dozen

  ∙Schone kartonnen en papieren verpakkingen (bijv. van audio, hagelslag, koekjes, soep, pastaproducten, rijst, sigarendoosjes, wasmiddelen, etc.)

  ∙ Drankkartons voor zuivel, frisdranken en wasmiddelen

  ∙ Ordners en ringbanden (i.v.m. de metalen klem/plastic kaft)

  ∙ Geplastificeerd papier

  ∙ Hygiënisch en sanitair papier (papieren zakdoekjes, luiers, toiletpapier)

  ∙ Behang

  ∙ Vinyl

  ∙ Doorslagpapier

  ∙ Foto’s

  ∙ Piepschuim

  ∙ Verontreinigd papier (bijv. papier tussen vleeswaren, koffiefilters)

  ∙ Plastics

  ∙ Nat, vuil en/of vet papier en karton (verpakkingsdozen etenswaren)

  ∙ Diepvriesverpakkingen

  ∙ Papieren koffiebekers

 • -

  verpakkingsglas

  Wel

  Niet

  ∙ Keukenglas zoals potjes en flessen

  ∙ Drankenglas zoals flessen van wijn,

  vruchtensap, siroop etc.

  ∙ Badkamerglas zoals doorzichtige crèmepotjes, parfumflesjes, medicijnflesjes, deodorantrollers van glas etc.

  ∙ Ovenschalen, koffiekannen en ander hittebestendig glas

  ∙ Drinkglazen

  ∙ Theekopjes, bloempotten en ander porselein

  ∙ Jeneverkruiken, aardewerk en andere stenen producten

  ∙ Spiegels, ruiten, TL-, gloei- en spaarlampen

 • -

  textiel

  Wel

  Niet

  ∙ Kleding (kapot en draagbaar)

  ∙ Schoenen

  ∙ Lakens

  ∙ Dekens

  ∙ Lappen stof (minimaal 25 cm X 25 cm)

  ∙ Gordijnen

  ∙ Handdoeken

  ∙ besmeurde poetsdoeken

  ∙ dekbedden

  ∙ kussens

 • -

  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken(PMD)

  Wel

  Niet

  ∙ plastic verpakkingen zoals:

  ∙ plastic tasjes

  ∙ pasta- en rijstzakken

  ∙ broodzakken en snoepzakken

  ∙ verpakkingen van vleeswaren en kaas

  ∙ folies om tijdschriften en reclamefolders

  ∙ blisters voor o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven

  ∙ boterkuipjes en sausbakjes

  ∙ kaas-, paté- of koffiemelkkuipjes

  ∙ groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes

  ∙ patatbakjes

  ∙ bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

  ∙ deksels van potten

  ∙ knijpflessen voor sauzen

  ∙ flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

  ∙ flacons en tubes voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep

  ∙ tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta

  ∙ flessen voor olie en azijn

  ∙ flessen voor frisdrank, water en zuivel

  ∙ potjes voor gel, medicijnen, vitamines en plantenpotten

  ∙ metalen verpakkingen zoals:

  ∙ conservenblikken

  ∙ frisdrankblikjes

  ∙ aluminiumfolies en -bakjes

  ∙ afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers

  ∙ medicijnverpakkingen (volledig aluminium)

  ∙ waxinelichtcupjes

  ∙ bier- en frisdrankdopjes

  ∙ drinkpakken zoals:

  ∙ sinaasappelsappakken

  ∙ frisdrankpakken

  ∙ vla- en yoghurtpakken

  ∙ melkpakken

  ∙ kleine drinkpakjes

  ∙ pakjes saus

  ∙ niet verpakkingen (andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed)

  ∙ verpakkingen met inhoud

  ∙ verpakkingen van chemisch afval (make-upverpakkingen, terpentineflessen, kitkokers)

  ∙ piepschuim (fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal)

  ∙ resten papier, karton of folie (afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)

  ∙ spuitbussen van slagroom, deodorant of haarlak

 • -

  overige afvalstoffen, in te leveren op het aanbiedstation:

  • huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen;

  • grof huishoudelijk afval (niet-herbruikbaar): grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht;

  • klein chemisch afval (KCA): anorg zuren, asbest, basen, batterijen, bestrijdingsmiddelen, brandblussers, fotografisch afval-fixeer, fotografisch afval-ontwikkelaar, koelvloeistof, kwik, latex verf, lijmen, kitten en harsen, loodaccu's, loogafval, medicijnen en cosmetica, oliefilters, oliehoudend afval, oplosmiddelen, spuitbussen, verfafbijt, verfresten, medisch afval zoals naalden;

  • grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout;

  • grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

  • a-hout: schoon en onbehandeld hout;

  • b-hout: verwerkt hout;

  • c-hout: verduurzaamd hout (chemisch behandeld hout, geïmpregneerd of gewolmaniseerd), te herkennen aan een groene of bruine kleur zoals bielzen of tuinhout’

  • bouw- en sloopafval (BSA): harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen

  • puin (schoon): materiaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels stenen, van gesloopte of ingestorte gebouwen

  • gips: zacht, wit mineraal dat veel wordt gebruikt als kern in bouwplaten.

  • asbest en asbesthoudend materiaal, afval waarin zich asbest bevindt: grijs vezelachtig mineraal, ontbrandbaar en warmte-isolerend, dat vroeger veel in de bouw werd toegepast, kankerverwekkend en in de bouwwereld verboden materiaal;

  • vlakglas: het glas van ramen en spiegels, dat niet in de glasbak past en waar geen hout, aluminium, kunststof of andere materialen op of aan zitten;

  • kleine afgedankte elektr(on)ische apparaten (AEEA): kleine elektrische en elektronische apparatuur met een stekker;

  • lampen: voorwerpen die licht geven, zoals gloei-, spaarlampen en TL buizen;

  • oude metalen: zowel ferro metalen (voornaamste bestanddeel is ijzer) als non-ferrometalen;

  • frituurvet- olie: olie of andere vetsoort die hoog kan worden verhit;

  • piepschuim (EPS): witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal;

  • harde kunststoffen: producten van plastic die niet gemakkelijk gevouwen of geplooid kunnen worden, denk hierbij aan plastic tuinset;

  • banden van motoren en personenauto’s zonder velgen;

  • accu’s en batterijen: galvanische cel die d.m.v. elektrochemische opslag elektrische energie kan leveren;

  • dakafval: dakgrind, dakleer, daktegels en samengesteld dakafval dat teer, bitumen en/of mastiek bevat;

  • gasflessen, brandblussers en overige drukhouders (spuitbussen): drukhouders die vloeistof-, gasvormige-, of gelstoffen kunnen bevatten;

  • matras: schone en droge matrassen.

Artikel 7. Gescheiden aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 8, tweede lid van de verordening worden bewoners van hoogbouwcomplexen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van afvalstoffen. Gebruik van deelcontainers, waarbij bewoners van een aantal percelen een minicontainer delen, is toegestaan, mits er een gebruiker verantwoordelijk is gesteld voor het verstrekte inzamelmiddel, er voldaan is aan de brand- en veiligheidseisen van het betreffende perceel en het inzamelmiddel niet openbaar toegankelijk is.

Artikel 8. Aanwijzing dagen en tijden waarop huishoudelijk afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden

Op grond van artikel 9 van de verordening staan de dagen en tijden vermeld op de daartoe uitgegeven afvalkalender voor het betreffende dienstjaar. Eventuele afwijkingen van deze kalender worden tijdig in de AfvalApp, plaatselijke weekbladen en op de website van de gemeente bekend gemaakt.

Artikel 9. Regels over het gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  inzamelmiddelen en voorzieningen

  Inzamelmiddel/-voorziening

  Omschrijving

  Cat. huishoudelijke afvalstoffen

  Inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel (bij een perceel)

  Door de gemeente verstrekte minicontainers

  Restafval

  GFT-afval

  Oud papier en karton

   

  Door de gemeente verstrekte transparante PMD zakken

  PMD

  Inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen (nabij een perceel)

  (ondergrondse) Verzamelcontainers

  Restafval

  Glas

  Textiel

 • b.

  Regels over gebruik inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel:

 • Voor het gebruik van minicontainers:

  • 1.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Reinigingsdienst De Liemers in opdracht in van de gemeente Zevenaar;

  • 2.

   de inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de minicontainer is bestemd, het volume van de minicontainer, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • 3.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen voor restafval zijn of worden uitgerust met een chip;

  • 4.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • 5.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de het Klantcontactcentrum van de gemeente Zevenaar te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • 6.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • 7.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • 8.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • 9.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, GFT en papier mogen alleen worden gereinigd met water in combinatie met een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

  • 10.

   ter voorkoming van maden mogen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • 11.

   Inzamelmiddelen dienen aangeboden te worden op de daartoe aangewezen aanbiedplaats.

  • 12.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container met dichte deksel. De container wordt op het trottoir aangeboden met de voorkant naar de rijbaan (handvaten en wielen aan straatzijde).

  • 13.

   Bij het ontbreken van een trottoir wordt de container aangeboden langs de rijbaan, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Aanbieding vindt plaats gelijk aan de aanbieding op het trottoir zoals hierboven beschreven;

  • 14.

   uit de inzamelmiddelen mag geen afval steken;

  • 15.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • 16.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • 17.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 07:00 uur in de ochtend;

  • 18.

   inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • 19.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • voor het gebruik van PMD zakken:

  • 1.

   de gemeente Zevenaar verstrekt gratis het inzamelmiddel (doorzichtige PMD zakken) voor de gescheiden inzameling van PMD. Inwoners hebben toestemming maximaal twee rollen per keer gratis af te nemen;

  • 2.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 07:00 uur in de ochtend.

 • c.

  Regels over gebruik inzamelmiddelen voor de gebruikers van een aantal percelen:

  • 1.

   Containers mogen alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt;

  • 2.

   Het aanbieden van restafval en textiel moet plaatsvinden in gesloten zakken.

  • 3.

   De betreffende aanbieding moet op zodanige wijze gedaan worden dat geen afvalstoffen buiten de containers achterblijven.

 • d.

  Regels voor de inzameling van stoffen zonder inzamelmiddel:

  • 1.

   oud papier en karton dient te worden aangeboden in gebundelde pakketten, in kartonnen dozen of in papieren tassen;

  • 2.

   oud papier en karton dient op de vastgestelde ophaaldag voor 07:00 uur in de ochtend te worden aangeboden;

  • 3.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient gebundeld aangeboden te worden;

  • 4.

   een bundel grof afval en grof tuinafval mag geen grotere afmeting hebben dan 0,5 m3;

  • 5.

   stukken of bundels grof afval en grof tuinafval mogen per stuk niet meer wegen dan 30 kilo en niet langer zijn dan 1,50 meter;

  • 6.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient voor 7.30 uur aan de openbare weg geplaatst worden;

  • 7.

   KCA en AEEA mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het milieustation;

  • 8.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk KCA en AEEA aan de chemocar mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

Artikel 11. Bedrijfsafvalstoffen

[...]

Artikel 12. Intrekking oude verordening

Het Uitvoeringsbesluit gemeente Zevenaar 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019

 

Zevenaar,18 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1: gebruik milieupas

Artikel 1

Hoogbouwadressen in de gemeente Zevenaar die gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers zijn in het bezit van een milieupas. De pas staat op het woonadres geregistreerd. Bij verhuizing dient de pas in de woning achter te blijven. De nieuwe bewoners zijn echter wel verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een pas. Bij het ontbreken van een milieupas, dienen de nieuwe bewoners een nieuwe pas tegen het vervangingstarief aan te vragen of deze bij de vorige bewoners op te vragen.

Artikel 2

Bij oplevering van een nieuwbouw hoogbouw woning krijgen de bewoners eenmalig door de gemeente een milieupas uitgereikt.

Artikel 3

De milieupas biedt toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer.

Artikel 4

De gebruiker is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van schade, welke –anders dan ten gevolgen van gebruikelijke slijtage– aan de pas is toegebracht, en van vermissing, ongeacht of beide het gevolg is van schuld van de gebruiker of van derden, dan wel het gevolg van overmacht.

Artikel 5

Het bedrag van schade –als hiervoor bedoeld– wordt door de gemeente bepaald en jaarlijks vastgelegd in de legesverordening. Bij vermissing of beschadiging is een bedrag verschuldigd, gelijk aan de vervangingswaarde van een milieupas. De hierboven bedoelde vergoedingen moeten zijn voldaan binnen een door de gemeente te bepalen termijn.

Artikel 6

Een vervangende pas kan aangevraagd worden via de gemeentelijke website of via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Bijlage 2 : beleidsregel aanwijzing aanbiedplaatsen

Inleiding

Onder een beleidsregel wordt verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

 

Artikel 10.1.a van de Afvalstoffenverordening geeft het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid om aanbiedplaatsen aan te wijzen.

 

Het algemene doel van de in artikel 3 nader gespecificeerde randvoorwaarden is het verhogen van de efficiency bij de afvalinzameling. Door het clusteren van containers of zakken hoeft de inzamelwagen niet steeds te stoppen en op te trekken.

Beleidsregel

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder het begrip aanbiedplaats:

Een door de gemeente aangewezen locatie waar een groep bewoners zijn inzamelmiddel of aan te bieden afval op de inzameldag ter lediging dient aan te bieden, omdat de inzameldienst alleen aangeboden afval dat op een aanbiedplaats staat ledigt en/of meeneemt.

Artikel 2 Selectiecriteria

Bij het aanwijzen van een locatie voor een aanbiedplaats vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn: 1) bereikbaarheid, 2) loopafstand, 3) verkeersveiligheid en 4) bestaande situatie.

Soms zal blijken dat niet aan alle randvoorwaarden gelijktijdig voldaan kan worden. Dan kiest de gemeente de meest optimale of de meest aanvaardbare oplossing, waarbij ook de aan- of afwezigheid van alternatieven een rol speelt.

Artikel 3 Randvoorwaarden

3.1 Bereikbaarheid

Aanbiedplaatsen zoveel mogelijk situeren aan doorgaande rijroutes met het doel achterwaarts inrijden van doodlopende stukjes zoveel mogelijk te vermijden. Dit is namelijk inefficiënt en ook gevaarlijk.

3.2 Loopafstand

Zoveel mogelijk rekening houden met een hemelsbreed maximale afstand van 75 meter tot iedere perceelsgrens, zodat de maximale loopafstand voor de gebruikers van de aanbiedplaatsen beperkt blijft.

3.3 Verkeersveiligheid

Het oversteken van drukke straten voor de gebruiker van de aanbiedplaats zoveel mogelijk vermijden, evenals achteruit rijden door de inzamelwagen en andere mogelijk gevaarlijke situaties.

3.4 Bestaande situatie

Zoveel mogelijk rekening houden met specifieke kenmerken zoals de ligging van achterpaden. Ook het parkeergedrag ter plaatse is een aandachtspunt vanwege de bereikbaarheid van de aanbiedplaats tijdens de inzameling en het voorkomen van schade.