Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zoeterwoude (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens artikelen 96 en 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200101-09-200120-03-2017Nieuwe regeling

11-07-2002

Onbekend

JWH/02-861a ; SL-36

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Nr. JWH/02-861b

De raad der gemeente Z o e t e r w o u d e ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2002, nr. JWH/02-861a;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de bepalingen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnen-gemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening persoonsregistraties van 25 april 1991, nr. PVD/91-277B en gewijzigd per 18 november 1993, nr. JJS/93-1967b wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zoeterwoude (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad,

gehouden op 11 juli 2002.

De secretaris,

mw. W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

De voorzitter,

mw. drs. A.E. Koopmanschap