Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financiën maatschappelijke ondersteuning Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financiën maatschappelijke ondersteuning Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019
CiteertitelFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2019-3000

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financiën maatschappelijke ondersteuning Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019

 

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkvoorzieningen

Artikel 1. Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning luiden per periode van vier weken:

 

Non-professional

 

Professional

ZZP

ProfessionalInstelling

Huishoudelijke ondersteuning basis (*)

€ 141,50

€ 177,50

€ 216,00

Huishoudelijke ondersteuning basis intensief (*)

€ 244,75

€ 307,00

€ 373,50

 

Huishoudelijke ondersteuning speciaal

€ 176,00

€ 224,00

€ 288,00

Huishoudelijke ondersteuning speciaal intensief

€ 299,75

€ 381,50

€ 490,50

 

Thuisondersteuning

€ 247,50

€ 315,00

€ 405,00

Thuisondersteuning intensief

€ 379,50

€ 483,00

€ 621,00

(*) Om hoogte van het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning basis en basis intensief per 2019 (minimaal) gelijk te laten zijn aan 2018 wordt - positief afwijkend van de verordening - bij het tarief non-professional een percentage van 59% (in plaats van 55%) en bij het tarief professional ZZP een percentage van 74% (in plaats van 70%) gehanteerd.

Artikel 2. Maatwerkvoorziening Begeleiding individueel

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor begeleiding individueel luiden per periode van vier weken:

 

Non-professional

 

ProfessionalZZP

ProfessionalInstelling

Begeleiding individueel basis regulier

€ 125,00

€ 200,00

€ 225,00

Begeleiding individueel basis middel

€ 295,00

€ 472,00

€ 531,00

Begeleiding individueel basis zwaar

€ 465,00

€ 744,00

€ 837,00

 

Begeleiding individueel speciaal regulier

n.v.t.

€ 280,00

€ 315,00

Begeleiding individueel speciaal middel

n.v.t.

€ 656,00

€ 738,00

Begeleiding individueel speciaal zwaar

n.v.t.

€ 1.032,00

€ 1.161,00

 

Artikel 3. Maatwerkvoorziening Begeleiding groep

 

Non-professional

 

ProfessionalZZP

ProfessionalInstelling

Begeleiding groep basis normaal

€ 160,50

€ 256,50

€ 288,50

Begeleiding groep basis normaal inclusief vervoer

€ 232,50

€ 328,50

€ 360,50

Begeleiding groep basis intensief

€ 401,00

€ 641,25

€ 721,50

Begeleiding groep basis intensief inclusief vervoer

€ 581,00

€ 821,25

€ 901,50

 

Begeleiding groep speciaal normaal

n.v.t.

€ 388,25

€ 436,75

Begeleiding groep speciaal normaal inclusief vervoer

n.v.t.

€ 478,25

€ 526,75

Begeleiding groep speciaal intensief

n.v.t.

€ 970,75

€ 1.092,25

Begeleiding groep speciaal intensief inclusief vervoer

n.v.t.

€ 1.195,75

€ 1.317,25

 

Artikel 4. Additionele tarieven per dagdeel en per uur

Indien met de in artikelen 1, 2 en 3 genoemde bedragen niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde omvang in uren kan, op basis van individueel maatwerk, tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de tarieven verhoogd met de volgende tarieven per uur/dagdeel:

 

Non-professional

ProfessionalZZP

ProfessionalInstelling

Huishoudelijke ondersteuning basis

€ 14,00

€ 17,75

€ 22,75

Huishoudelijke ondersteuning speciaal (**)

€ 14,00

€ 17,75

€ 24,75

Thuisondersteuning (**)

€ 14,00

€ 17,75

€ 25,75

 

Begeleiding individueel basis

€ 23,00

€ 37,00

€ 41,50

Begeleiding individueel speciaal

n.v.t.

€ 51,00

€ 57,25

 

Begeleiding groep basis

€ 13,50

€ 21,50

€ 24,00

Begeleiding groep basis inclusief vervoer

€ 19,50

€ 27,50

€ 30,00

Begeleiding groep speciaal

n.v.t.

€ 32,25

€ 36,50

Begeleiding groep speciaal inclusief vervoer

n.v.t.

€ 39,75

€ 44,00

(**) Bij huishoudelijke ondersteuning speciaal en Thuisondersteuning is voor het tarief non-professional en het tarief professional ZZP aangesloten bij het tarief van Huishoudelijke ondersteuning basis. Bij Huishoudelijke ondersteuning basis is gekozen voor een tarief vergelijkbaar met 125% van het wettelijk minimumloon.

Artikel 5. Bedragen persoonsgebonden budget voor overige maatwerkvoorzieningen

 

Non-professional

ProfessionalZZP

ProfessionalInstelling

Kortdurend verblijf (max. 52 maal per kalenderjaar)

€ 62,50 per etmaal

€ 100,00 per etmaal

€ 112,50 per etmaal

Maaltijdvoorziening (#)

€ 14,00per uur

€ 17,75 per uur

€ 24,75 per uur

Kindverzorging (#)

€ 14,00 per uur

€ 17,75 per uur

€ 24,75 per uur

Lijfgebonden ondersteuning

€ 23,00 per uur

€ 37,00 per uur

€ 41,50per uur

(#) Bij de maatwerkvoorzieningen kindverzorging en maaltijdvoorziening is, vanwege de op handen zijnde aanbesteding, aansluiting gezocht bij de additionele tarieven voor huishoudelijke ondersteuning speciaal omdat dit product wat betreft inhoud het meest aansluit bij de genoemde maatwerkvoorzieningen.

Artikel 6. Bedragen persoonsgebonden budget bij koop en huur van hulpmiddelen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel en scootmobiel omvat twee bestanddelen: een eenmalige vergoeding voor de aanschaf inclusief standaard fabrieksopties en een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, reparatie en eventueel verzekering. Het persoonsgebonden budget voor aanschaf, verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksperiode bedraagt ten hoogste:

 

Type voorziening

Bedrag

Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

€ 525,00

Handbewogen rolstoel voor continu gebruik

€ 3.000,00

Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent gebruik

€ 1.850,00

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik

€ 3.200,00

Handbewogen kinderrolstoel voor (semi-) permanent/actief gebruik

€ 2.600,00

Handbewogen kinderrolstoel voor permanent gebruik

€ 3.600,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik; primair binnen, maar ook om het huis

€ 9.000,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik; primair buiten, maar ook binnenshuis

€ 11.000,00

Elektrische kinderrolstoel

€ 12.000,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (8 km/uur)

€ 2.675,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (10 km/uur)

€ 3.400,00

Scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (15 km/uur)

€ 4.200,00

 

Lid 2

Indien de cliënt het persoonsgebonden budget aanwendt voor het huren van een hulpmiddel ontvangt hij per kalenderjaar het in het eerste lid genoemde bedrag, gedeeld door het aantal gebruiksjaren (voor een hulpmiddel betreft dit 7 jaar).

 

Lid 3.

Indien een cliënt verhuist of overlijdt binnen de periode van de in lid 2 genoemde gebruiksjaren wordt de restwaarde van het hulpmiddel teruggevraagd. De restwaarde van het hulpmiddel wordt als volgt bepaald:

Bij verhuizing of overlijden of

niet meer adequaat zijn van de voorziening

Restwaarde als percentage van het verstrekte persoonsgebonden budget

 

Eerste jaar

60%

Tweede jaar

50%

Derde jaar

40%

Vierde jaar

30%

Vijfde jaar

20%

Zesde jaar

10%

Zevende jaar

0%

 

Artikel 7. Vrij besteedbaar bedrag

Lid 1.

Conform artikel 14.7 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018 kan de cliënt gebruik maken van een vrij besteedbaar bedrag ten behoeve van de in de beleidsregels benoemde onderdelen.

 

Lid 2.

Het vrij besteedbaar bedrag bedraagt maximaal € 240,00 per kalenderjaar. Het vrij besteedbare bedrag dat gemeld wordt aan de cliënt, is afhankelijk van de duur van de budgetperiode. Het vrij besteedbare bedrag wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand van ingang van de budgetperiode tot en met de laatste dag van de maand van einde van de budgetperiode.

Budgetperiode

Vrij besteedbaar bedrag

 

12 kalendermaanden

€ 240,00

11 kalendermaanden

€ 220,00

10 kalendermaanden

€ 200,00

9 kalendermaanden

€ 180,00

8 kalendermaanden

€ 160,00

7 kalendermaanden

€ 140,00

6 kalendermaanden

€ 120,00

5 kalendermaanden

€ 100,00

4 kalendermaanden

€ 80,00

3 kalendermaanden

€ 60,00

2 kalendermaanden

€ 40,00

1 kalendermaand

€ 20,00

 

 

Hoofdstuk 2 Bedragen voor vervoer

Artikel 8. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is gebaseerd op een kilometerprijs van € 0,28 en bedraagt op jaarbasis:

 • -

  voor gebruik van het CVV 384 zones

 • -

  vrij besteedbaar bedrag € 288,00

 

Lid 2.

Het vrij besteedbaar bedrag kan alleen aangewend worden voor ritten waarbij de inwoner waaraan de voorziening verstrekt is daadwerkelijk in de auto verplaatst is.

 

Lid 3.

Het vrij besteedbaar bedrag kan alleen aangewend worden voor ritten in de directe woonomgeving, overeenkomstig maximaal 25 kilometer enkele reis (= 5 zones).

 

Lid 4.

Personen die een (maatwerk)voorziening ontvangen in de vorm van het CVV moeten een bijdrage betalen in het CVV in de vorm van een opstaptarief en een tarief per zone Dit tarief bedraagt € 0,78 per zone voor personen jonger dan 65 jaar en € 0,51 voor personen ouder dan 65 jaar.

Artikel 9. Vergoedingen maatwerkvoorzieningen vervoer en verhuiskostenvergoeding

Lid 1.

De vergoeding voor verschillende maatwerkvoorzieningen voor vervoer bedragen op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor vervoer per taxi € 1.884,00

 • b.

  voor een combinatie van taxi en vervoer met de eigen auto € 1.230,00

 • c.

  voor een rolstoeltaxi € 2.832,00

 • d.

  voor een voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel € 576,00

 • e.

  voor een combinatie van c en d:

  voor de rolstoeltaxi (1.000 kilometer) € 1.416,00

  plus voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel (1.000 kilometer) € 288,00

 • f.

  Voor een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor € 240,00

 

Lid 2

De hoogte van de bedragen wordt voor aanvragers tot 16 jaar gesteld op een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen:

 • a.

  0% voor aanvragers tot 4 jaar;

 • b.

  25% voor aanvragers van 4 tot 6 jaar;

 • c.

  50% voor aanvragers van 6 tot 12 jaar;

 • d.

  75% voor aanvragers van 12 tot 16 jaar.

 

Lid 3

Voor zover partners beiden in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening vervoer dan wel voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en tenminste één van hen geen gebruik kan maken van het CVV, wordt aan elk van hen een percentage (50% dan wel 75%, afhankelijk van de gezamenlijke vervoersbehoefte) van het maximumbedrag voor vervoer per reguliere taxi toegekend.

Partners zijn personen die meerderjarig zijn en getrouwd of geregistreerd partner zijn of een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben afgesloten of allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of in een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

 

Lid 4

Voor zover partners beide geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV wordt aan hen ieder maximaal toegekend:

 • a.

  100% van het aantal zones voor het gebruik van het CVV; en

 • b.

  indien van toepassing, 50% van vrij besteedbaar bedrag.

 

Lid 5

Voor zover partners beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV, en één van hen kiest voor de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto, wordt aan ieder van hen maximaal 50% toegekend van het maximumbedrag voor het gebruik van de eigen auto.

 

Lid 6

Indien belanghebbende gebruik maakt van een andere maatwerkvoorziening zoals een scootmobiel, dan wel een eigen verplaatsingsmiddel, kan het aantal zones met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin het andere verplaatsingsmiddel in de vervoersbehoefte voorziet.

Artikel 10. Bedragen voor een maatwerkvoorzieningen in de vorm van een tegemoetkoming

Lid 1.

De tegemoetkoming voor:

 • a.

  vervoer per eigen auto € 576,00 per jaar

 • b.

  verhuiskosten € 1.975,00 eenmalig

Hoofdstuk 3 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Artikel 11. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De persoon, aan wie een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget is verleend, is een bijdrage verschuldigd.

 

Lid 2.

De hoogte van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bedraagt nooit meer dan:

 • a.

  de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening;

 

Lid 3.

De termijn van de inning van bijdrage voor een maatwerkvoorziening is:

 • a.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een maatwerkvoorziening in natura, anders dan in eigendom;

 • b.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een periodiek persoonsgebonden budget;

 • c.

  gelijk aan de termijn die geldt tot de kostprijs van de voorziening is betaald, met een maximum van 91 perioden (zijnde 7 jaar vermenigvuldigd met 13 perioden per jaar). Deze termijn wordt in de toekenningsbeschikking van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening vermeld.

 

Lid 4.

De inning van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening stopt te allen tijde bij het overlijden van belanghebbende of bij beëindiging van de maatwerkvoorziening.

 

Lid 5.

De persoon aan wie een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming is verleend, is geen bijdrage verschuldigd.

 

Artikel 12. Hoogte van de kostprijs voor berekening van de bijdrage maatwerkvoorzieningen

 

Lid 1.

De bijdrage, als bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Verordening 2019, voor maatwerkvoorzieningen in natura (met uitzondering van de voorzieningen Beschermd wonen) bedraagt, conform artikel 3.1 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, maximaal € 17,50 per periode van vier weken.

 

Lid 2.

De bijdrage, als bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Verordening 2019, bedraagt voor de maatwerkvoorzieningen voor Beschermd wonen en Beschut wonen:

 • -

  Beschermd wonen (wonen en zorg gescheiden) € 34,20 per dag

 • -

  Beschut wonen LVB (wonen en zorg gescheiden) € 34,20 per dag

 • -

  Overbruggingszorg/transitiezorg Beschermd wonen, Begeleiding individueel € 22,20 per uur

 • -

  Overbruggingszorg/transitiezorg Beschermd wonen, Begeleiding groep € 22,20 per dagdeel

 • -

  Overbruggingszorg Beschut wonen LVB, Begeleiding individueel € 22,20 per uur

 • -

  Overbruggingszorg Beschut wonen LVB, Begeleiding groep € 22,20 per dagdeel

 

Lid 3.

De bijdrage, als bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Verordening 2019, voor de maatwerkvoorziening vervoer in natura bedraagt voor:

 • -

  scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (8 km/uur) huurprijs per 4 weken € 24,50

 • -

  scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (10 km/uur) huurprijs per 4 weken € 28,00

 • -

  scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (15 km/uur) huurprijs per 4 weken € 33,25

 

Lid 4.

De maximale bijdrage, als bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Verordening 2019, voor een woonvoorziening in natura, in de vorm van een traplift, bedraagt voor:

 • -

  traplift muurzijde zonder bocht € 750,00

 • -

  traplift muurzijde met bocht(en) € 1.200,00

 

Lid 5.

De bijdrage op het persoonsgebonden budget voor begeleiding individueel en begeleiding groep geleverd door een professional (ZZP dan wel Instelling ) is maximaal 38% van het verstrekte (jaar)budget. Dit percentage is overeenkomstig de bijdrage die bij een in natura verstrekking van de maatwerkvoorziening begeleiding individueel speciaal maximaal betaald wordt.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in het

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a)

  Dit besluit wordt aangehaald als: 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019';

 • b)

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019;

 • c)

  Met inwerkingtreding van dit besluit wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2018 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

Het College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,