Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020)
CiteertitelFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-317494

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent financieel besluit maatschappelijke ondersteuning (Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020)

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget maatwerkvoorzieningen

Artikel 1. Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning

 • a)

  De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning luiden per periode van vier weken:

   

   

  Non-professional

   

  Professional

  ZZP

  Professional Instelling

  Huishoudelijke ondersteuning basis (*)

  € 142,00

  € 177,50

  € 220,50

  Huishoudelijke ondersteuning basis intensief (*)

  € 246,50

  € 308,00

  € 382,50

   

  Huishoudelijke ondersteuning speciaal

  € 181,50

  € 231,00

  € 297,00

  Huishoudelijke ondersteuning speciaal intensief

  € 308,00

  € 392,00

  € 504,00

   

  Thuisondersteuning

  € 253,00

  € 322,00

  € 414,00

  Thuisondersteuning intensief

  € 390,50

  € 497,00

  € 639,00

  (*) Om hoogte van het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning basis en basis intensief per 2020 (minimaal) gelijk te laten zijn aan 2019 wordt - positief afwijkend van de verordening - bij het tarief non-professional een percentage van 58% (in plaats van 55%) en bij het tarief professional ZZP een percentage van 72,5% (in plaats van 70%) gehanteerd.

 

 • b)

  Indien via het persoonsgebonden budget meerdere typen van ondersteuners (non-professional en/of professional ZZP en/of professional instelling) worden ingehuurd, dan wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal vastgesteld op het bedrag dat past bij de totale benodigde ingeschatte product en de zwaarste type ondersteuner waarvan de cliënt gebruik wil maken.

Artikel 2. Maatwerkvoorziening Begeleiding individueel

 • a)

  De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor begeleiding individueel luiden per periode van vier weken:

   

  Non-professional

   

  Professional ZZP

  Professional Instelling

  Begeleiding individueel basis regulier

  € 127,50

  € 204,00

  € 229,50

  Begeleiding individueel basis middel

  € 302,50

  € 484,00

  € 544,50

  Begeleiding individueel basis zwaar

  € 477,50

  € 764,00

  € 859,50

   

  Begeleiding individueel speciaal regulier

  n.v.t.

  € 288,00

  € 324,00

  Begeleiding individueel speciaal middel

  n.v.t.

  € 672,00

  € 756,00

  Begeleiding individueel speciaal zwaar

  n.v.t.

  € 1.060,00

  € 1.192,00

   

 • b)

  Indien via het persoonsgebonden budget meerdere typen van ondersteuners (non-professional en/of professional ZZP en/of professional instelling) worden ingehuurd, dan wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget maximaal vastgesteld op het bedrag dat past bij de totale benodigde ingeschatte product en de zwaarste type ondersteuner waarvan de cliënt gebruik wil maken.

Artikel 3. Maatwerkvoorziening Begeleiding groep (*)

 

Non-professional

 

Professional ZZP

Professional Instelling

Begeleiding groep basis normaal

€ 161,00

€ 257,75

€ 290,00

Begeleiding groep basis normaal inclusief vervoer

€ 202,00

€ 331,25

€ 363,50

Begeleiding groep basis intensief

€ 403,00

€ 644,75

€ 725,25

Begeleiding groep basis intensief inclusief vervoer

€ 505,00

€ 828,25

€ 908,75

 

Begeleiding groep speciaal normaal

n.v.t.

€ 396,75

€ 446,50

Begeleiding groep speciaal normaal inclusief vervoer

n.v.t.

€ 489,75

€ 539,25

Begeleiding groep speciaal intensief

n.v.t.

€ 992,25

€ 1.116,25

Begeleiding groep speciaal intensief inclusief vervoer

n.v.t.

€ 1.224,25

€ 1.348,50

 

(*) Bij PGB voor Begeleiding groep vervalt het onderscheid dat in zorg in natura gemaakt wordt tussen A en B omdat het prijsverschil tussen 1 dagdeel A en 1 dagdeel B zeer beperkt is. Bij begeleiding groep wordt de hoogte van het PGB berekend door het in de Verordening artikel 11 zesde lid genoemde percentage te nemen van het (gewogen) dagdeeltarief in natura en dit te vermenigvuldigen met het midden van de bandbreedte van de gehanteerde intensiteit.

Artikel 4. Additionele tarieven per dagdeel en per uur

 

Indien met de in artikelen 1, 2 en 3 genoemde bedragen niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde omvang in uren kan, op basis van individueel maatwerk, tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de pgb-tarieven verhoogd (tot maximaal het resultaatbedrag in Zorg in Natura voor het betreffende product) met de volgende tarieven per uur/dagdeel:

 

 

Non-professional

Professional ZZP

Professional Instelling

Huishoudelijke ondersteuning basis

€ 14,00

€ 17,75

€ 23,25

Huishoudelijke ondersteuning speciaal (**)

€ 14,00

€ 17,75

€ 25,00

Thuisondersteuning (**)

€ 14,00

€ 17,75

€ 26,00

 

Begeleiding individueel basis

€ 23,75

€ 38,00

€ 42,50

Begeleiding individueel speciaal

n.v.t.

€ 52,25

€ 58,75

 

Begeleiding groep basis

€ 13,50

€ 21,50

€ 24,25

Begeleiding groep basis inclusief vervoer

€ 16,75

€ 27,50

€ 30,25

Begeleiding groep speciaal

n.v.t.

€ 33,00

€ 37,25

Begeleiding groep speciaal inclusief vervoer

n.v.t.

€ 40,75

€ 45,00

(**) Bij Huishoudelijke ondersteuning speciaal en Thuisondersteuning is voor het tarief non-professional en het tarief professional ZZP aangesloten bij het tarief van Huishoudelijke ondersteuning basis. Bij Huishoudelijke ondersteuning basis is gekozen voor een tarief vergelijkbaar met 114% van het wettelijk minimumloon.

Artikel 5. Bedragen persoonsgebonden budget voor overige maatwerkvoorzieningen

 

Non-professional

 

Professional ZZP

Professional Instelling

Kortdurend verblijf (max. 52 maal per kalenderjaar)

€ 65,00 per etmaal

€ 104,00 per etmaal

€ 117,00 per etmaal

Maaltijdvoorziening (#)

€ 14,00 per uur

€ 17,75 per uur

€ 25,00 per uur

Kindverzorging (#)

€ 14,00 per uur

€ 17,75  per uur

€ 25,00 per uur

Lijfgebonden ondersteuning

€ 23,75 per uur

€ 38,00 per uur

€ 42,50 per uur

(#) Bij de maatwerkvoorzieningen Kindverzorging en Maaltijdvoorziening is aansluiting gezocht bij de additionele tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning speciaal omdat dit product wat betreft inhoud het meest aansluit bij de genoemde maatwerkvoorzieningen.

Artikel 6. Bedragen persoonsgebonden budget bij koop en huur van hulpmiddelen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel en scootmobiel omvat twee bestanddelen: een eenmalige vergoeding voor de aanschaf inclusief standaard fabrieksopties en een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, reparatie en eventueel verzekering. Het persoonsgebonden budget voor aanschaf, verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksperiode bedraagt ten hoogste:

 

Type voorziening

Bedrag

Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

€ 525,00

Handbewogen rolstoel voor continu gebruik

€ 3.000,00

Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent gebruik

€ 1.850,00

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik

€ 3.200,00

Handbewogen kinderrolstoel voor (semi-) permanent/actief gebruik

€ 2.600,00

Handbewogen kinderrolstoel voor permanent gebruik

€ 3.600,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik; primair binnen, maar ook om het huis

€ 9.000,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik; primair buiten, maar ook binnenshuis

€ 11.000,00

Elektrische kinderrolstoel

€ 12.000,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (8 km/uur)

€ 2.675,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (10 km/uur)

€ 3.400,00

Scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (15 km/uur)

€ 4.200,00

 

Lid 2

Indien de cliënt het persoonsgebonden budget aanwendt voor het huren van een hulpmiddel ontvangt hij per kalenderjaar het in het eerste lid genoemde bedrag, gedeeld door het aantal gebruiksjaren (voor een hulpmiddel betreft dit 7 jaar).

 

Lid 3.

Indien een cliënt verhuist of overlijdt binnen de periode van de in lid 2 genoemde gebruiksjaren wordt de restwaarde van het hulpmiddel teruggevraagd. De restwaarde van het hulpmiddel wordt als volgt bepaald:

 

Bij verhuizing of overlijden of

niet meer adequaat zijn van de voorziening

Restwaarde als percentage van het verstrekte persoonsgebonden budget

 

Eerste jaar

60%

Tweede jaar

50%

Derde jaar

40%

Vierde jaar

30%

Vijfde jaar

20%

Zesde jaar

10%

Zevende jaar

0%

Artikel 7. Vrij besteedbaar bedrag

Lid 1.

Conform artikel 14.7 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 kan de cliënt gebruik maken van een vrij besteedbaar bedrag ten behoeve van de in de beleidsregels benoemde onderdelen.

 

Lid 2.

Het vrij besteedbaar bedrag bedraagt maximaal € 240,00 per kalenderjaar. Het vrij besteedbare bedrag dat gemeld wordt aan de cliënt, is afhankelijk van de duur van de budgetperiode. Het vrij besteedbare bedrag wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand van ingang van de budgetperiode tot en met de laatste dag van de maand van einde van de budgetperiode.

 

Budgetperiode

Vrij besteedbaar bedrag

 

12 kalendermaanden

€ 240,00

11 kalendermaanden

€ 220,00

10 kalendermaanden

€ 200,00

9 kalendermaanden

€ 180,00

8 kalendermaanden

€ 160,00

7 kalendermaanden

€ 140,00

6 kalendermaanden

€ 120,00

5 kalendermaanden

€ 100,00

4 kalendermaanden

€ 80,00

3 kalendermaanden

€ 60,00

2 kalendermaanden

€ 40,00

1 kalendermaand

€ 20,00

 

Hoofdstuk 2 Bedragen voor vervoer

Artikel 8. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Lid 1.

Personen die een (maatwerk)voorziening ontvangen in de vorm van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) moeten een bijdrage betalen in de vorm van een opstaptarief en een tarief per zone. Dit tarief bedraagt € 0,80 per zone voor personen jonger dan 65 jaar en € 0,67 voor personen van 65 jaar en ouder.

 

Lid 2.

Op jaarbasis bestaat de (maatwerk)voorziening CVV uit 456 zones voor het gebruik van het CVV.

 

Lid 3.

In afwijking van lid 2 blijven voor beschikkingen voor CVV afgegeven voor 1 januari 2020 de regels en bedragen van toepassing zoals opgenomen in artikel 8 eerste tot en met derde lid en artikel 9 vierde lid van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019. Deze toepassing geldt tot en met uiterlijk 31 december 2020 of tot zoveel eerder op het moment dat deze indicatie, al dan niet vanwege een nieuwe aanvraag, wordt verlengd, gewijzigd of is komen te vervallen.

 

Lid 4.

Indien belanghebbende gebruik maakt van een andere maatwerkvoorziening zoals een scootmobiel, dan wel een eigen verplaatsingsmiddel, kan het aantal zones met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin het andere verplaatsingsmiddel in de vervoersbehoefte voorziet.

Artikel 9. Bedragen voor een maatwerkvoorzieningen in de vorm van een tegemoetkoming

Lid 1.

De tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten bedraagt eenmalig € 1.975,00.

 

Lid 2.

De tegemoetkoming voor vervoer per eigen auto bedraagt, met in achtneming van de in artikel 20 derde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020 benoemde inclusiegrond, € 576,00 per jaar.

 

Lid 3.

In afwijking van lid 2 blijven voor beschikkingen voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming afgegeven voor 1 januari 2020 de regels en bedragen van toepassing zoals opgenomen in artikel 10 eerste lid onder a van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019. Deze toepassing geldt tot en met uiterlijk 31 december 2020 of tot zoveel eerder op het moment dat deze indicatie, al dan niet vanwege een nieuwe aanvraag, wordt verlengd, gewijzigd of is komen te vervallen.

Artikel 10. Vergoedingen maatwerkvoorzieningen vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor verschillende maatwerkvoorzieningen voor vervoer bedragen op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor vervoer per taxi €  1.884,00

 • b.

  voor een combinatie van taxi en vervoer met de eigen auto € 1.230,00

 • c.

  voor een rolstoeltaxi €  2.832,00

 • d.

  voor een voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel €  576,00

 • e.

  voor een combinatie van c en d:

  voor de rolstoeltaxi (1.000 kilometer) €  1.416,00

  plus voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel (1.000 kilometer) €  288,00

 • f.

  Voor een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor €  240,00

 

Lid 2.

De hoogte van de bedragen wordt voor aanvragers tot 16 jaar gesteld op een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen:

 • a.

  0% voor aanvragers tot 4 jaar;

 • b.

  25% voor aanvragers van 4 tot 6 jaar;

 • c.

  50% voor aanvragers van 6 tot 12 jaar;

 • d.

  75% voor aanvragers van 12 tot 16 jaar.

Lid 3.

Voor zover partners beiden in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening vervoer dan wel voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en tenminste één van hen geen gebruik kan maken van het CVV, wordt aan elk van hen een percentage (50% dan wel 75%, afhankelijk van de gezamenlijke vervoersbehoefte) van het maximumbedrag voor vervoer per reguliere taxi toegekend.

Partners zijn personen die meerderjarig zijn en getrouwd of geregistreerd partner zijn of een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben afgesloten of allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of in een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

Hoofdstuk 3 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Artikel 11. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De persoon, aan wie een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget is verleend, is een bijdrage verschuldigd.

 

Lid 2.

De hoogte van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bedraagt nooit meer dan:

 • a.

  de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening;

Lid 3.

De termijn van de inning van bijdrage voor een maatwerkvoorziening is:

 • a.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een maatwerkvoorziening in natura, anders dan in eigendom;

 • b.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een periodiek persoonsgebonden budget;

 • c.

  gelijk aan de termijn die geldt tot de kostprijs van de voorziening is betaald, met een maximum van 91 perioden (zijnde 7 jaar vermenigvuldigd met 13 perioden per jaar). Deze termijn wordt in de toekenningsbeschikking van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening vermeld.

Lid 4.

De inning van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening stopt te allen tijde bij het overlijden van belanghebbende of bij beëindiging van de maatwerkvoorziening.

 

Lid 5.

De persoon aan wie een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming is verleend, is geen bijdrage verschuldigd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in het

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a)

  Dit besluit wordt aangehaald als: 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020';

 • b)

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020;

 • c)

  Met inwerkingtreding van dit besluit wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2019 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2019.

Het College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,