Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Beleidsregels brandstofverkooppunten gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels brandstofverkooppunten gemeente Zwijndrecht
CiteertitelBeleidsregels brandstofverkooppunten gemeente Zwijndrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2014Nieuwe regeling

04-02-2014

Stadsnieuws, 2014-03-05

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels brandstofverkooppunten gemeente Zwijndrecht

 

 

Beleidsregels brandstofverkooppunten gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht gaat bij toekomstige aanvragen om vestiging van verkooppunten van brandstoffen voor motorvoertuigen (uitgezonderd vaartuigen) toetsen aan de volgende criteria:

 • 1.

  Brandstofverkooppunten mogen slechts worden gerealiseerd op aangewezen (bestemde) locaties;

 • 2.

  De (externe) veiligheid dient gewaarborgd te zijn;

 • 3.

  De verkoop van LPG en LNG is slechts onder strikte voorwaarden toegestaan;

 • 4.

  Er dient een goede verkeersafwikkeling plaats te kunnen vinden;

 • 5.

  De verkeersaantrekkende werking mag geen overlast voor de omgeving opleveren.

Het beleid is gericht op reductie van het aantal pompen. Innovatieve ontwikkelingen worden met speciale aandacht gevolgd. Initiatieven met nieuwe meer duurzame brandstoffen worden speciaal beschouwd.