Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Inrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de donderdagmarkt aan de Biesbos

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de donderdagmarkt aan de Biesbos
CiteertitelInrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de donderdagmarkt aan de Biesbos
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart Biesbos

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160
 2. Marktverordening gemeente Zwijndrecht, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

Stadsnieuws, 23-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de donderdagmarkt aan de Biesbos

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Zwijndrecht;

 

gezien het voorstel d.d. 1 december 2014;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Zwijndrecht en de algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen het navolgende Inrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de donderdagmarkt aan de Biesbos.

Inrichtingsplan donderdagmarkt “Biesbos”

Dit inrichtingsplan bevat de volgende paragrafen:

 • 1.

  Markttijd: dagen en de uren;

 • 2.

  Kaart van de markt;

 • 3.

  Branchelijst, de op de markt van toepassing zijnde branchering

 • 4.

  Stelsel: indien van toepassing, mededeling dat een anciënniteitlijst, wachtlijst, loting of selectiestelsel van toepassing is;

 • 5.

  Werkwijze vergunningverstrekking: aanduiding van de wijze waarop vergunningen voor een vaste standplaats, een dagplaats of standwerkerplaats kunnen worden verstrekt;

 • 6.

  Nadere regels die op de markt van toepassing zijn.

   

Het inrichtingsplan is gedurende de markttijd op het marktterrein of in de nabije omgeving van het marktterrein aanwezig en in te zien.

 

1.Markttijd

De weekmarkt aan de Biesbos van recht vindt plaats op elke donderdag, met uitzondering van feestdagen zoals beschreven in het Instellingsbesluit Markten.

De donderdagmarkt start om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 

2.Kaart

De locatie van deze markt is de Biesbos bij winkelcentrum Walburg.

Zie bijlage 1 voor de kaart van de donderdagmarkt.

 

3.Branchelijst

Voor deze markt geldt een branchering. Op de markt zijn alleen die branches aanwezig die in onderstaande lijst staan opgenomen. De reden voor de branchering is dat het college de kwaliteit van de markt wil waarborgen.

 

Tabel 1Branchelijst donderdagmarkt Biesbos

Code

Branche

Aantal

1

Textiel

11

1.1

Persoonskleding

 

 

Onder-/nachtkleding t.b.v. volwassen en kinderen

1

 

Baby-,kleuter-en kinderkleding

1

 

Stoffen

 

 

Beenkleding

1

 

Lingerie en foundations

1

 

Herenkleding

1

 

Damesmode

1

 

Sportkleding

 

 

Mode accessoires

1

 

Jeans - lederkleding

 

 

Dameskleding klassiek

1

1.2

Interieurbekleding

 

 

Bekleding t.b.v. verschillende ruimten, waaronder woonkamer, zoals: vitrages, overgordijnen, tafelkleding en vloerkleden, meubelkleding, polyether, kussens

 

 

(Groot huishoudelijk textiel)

Dekbedden,dekbed overtrekken,

kussens,slopen, slaapzakken, dekens,

lakens, spreien, handdoeken, theedoeken.

1

1.3

Overige textielgoederen

 

 

Kleinvakartikelen, fournituren

1

 

Handwerkpakketten, wol en breigarens

1

2

Voedingsartikelen

19

 

Aardappelen, groenten en fruit

3

 

Aardappelen

1

 

Champignons / Paddenstoelen (en oliën)

 

 

Ananas vers en versgeperste sappen

 

 

Poelierswaren en eieren

1

 

Vis (gebakken, niet gebakken), visproducten en haring

1

 

Mosselen en schaaldieren

 

 

Gerookte paling

 

 

Chocolade, suikerwerken, snoep en drop

1

 

Brood, koek, banket

2

 

Stroopwafels

1

 

Koek, banket luxe

 

 

Zuivelproducten, zoals melk, boter, kaas en eieren

1

 

Vlees en vleeswaren

1

 

Noten en zuidvruchten

1

 

Reformartikelen, kruiden en specerijen

1

 

Ongeregelde voedingsartikelen

 

 

Buitenlandse producten

1

2.1

Snacks en geringe eetwaren

2

 

Patatfrites en kleine vleeswaren

1

 

IJs

 

 

Vietnamese loempia’s en Vietnamese snacks

1

 

Döner/kebab

 

 

Taco’s en Burritos

 

3

Schoeisel, lederwaren en reisartikelen

2

 

Schoeisel, zoals: schoenen, laarzen, klompen, pantoffels

1

 

Tassen, koffers, portefeuilles en lederwaren.

1

4

Horloges en sieraden

1

 

Horloges

 

 

Bijouterieën

 

 

Zilveren en gouden sieraden

1

5

Bezigheidsartikelen

 

 

Speelgoed

 

 

Lectuur, posters, wenskaarten

 

 

Telefoonhoesjes en accessoires

 

 

Computerartikelen en accessoires

 

 

Reproducties

 

 

Hobbyartikelen

 

6

IJzerwaren en motortechnische artikelen

1

 

Gereedschappen, motortechnische onderdelen, poetsmiddelen in kleinverpakking en rijwielonderdelen

1

7

Huishoudelijke artikelen en geschenken

 

 

Ongeregelde huishoudelijke artikelen

 

 

Glas, porselein, aardewerk, kadoart., zijden- bloemen /stukjes

 

 

Pannen en keukengereedschap

 

 

Kunstnijverheidsartikelen, curiosa en antiek

 

8

Tuinartikelen

1

 

Bloembollen en zaden

 

 

Bomen, heesters en perkplanten

 

 

Snijbloemen

1

 

Kamerplanten

 

9

Overige

3

 

Dierenvoeders en benodigdheden

1

 

Parfumerie, cosmetica en beperkte drogisterijartikelen

1

 

Rookwaren

 

 

Schuimrubber

 

 

Stofzuigerzakken en onderdelen

1

 

Ongeregelde goederen

 

 

Drogisterijartikelen

 

 

Babyartikelen

 

Per branche/ artikelgroep bepaalt het college maxima. Een maximum van bijvoorbeeld 6 voor persoonskleding betekent dat er op de markt niet meer dan 6 vergunninghouders met persoonskleding mogen zijn. Minder mag uiteraard wel. Zie voor meer uitleg onderstaande toelichting.

 

Toelichting op de branchelijst:

 • 1.

  De indeling is gebaseerd op branchecodes, die een indeling en hiërarchie aanduiden.

 • 2.

  Voor de branches, waarvoor veel vergunninghouders aanwezig zijn op de markten, is een onderverdeling gemaakt in artikelgroepen.

 • 3.

  Het college stelt het maximum vast voor de branches/ artikelgroepen.

 • 4.

  Een maximum betreft het aantal vergunningen dat maximaal wordt uitgegeven per branche.

 • 5.

  Het maximum van alle branches/artikelgroepen kan in aantal groter zijn dan het totaal aantal beschikbare plekken op de markt.

 • 6.

  De marktmeester houdt een werklijst bij met daarop aangegeven de werkelijke vergeven branches/artikelgroepen.

 • 7.

  Het college kan besluiten nieuwe branches of artikelgroepen aan deze lijst toe te voegen.

 • 8.

  Deze lijst wordt minimaal eens per 4 jaar geactualiseerd.

 

 

4. Mededeling stelsel

De vergunningen voor een vaste standplaats worden verdeeld op basis van het anciënniteitenstelsel en een wachtlijstregeling. (toekomstige) Marktkooplieden kunnen in aanmerking komen voor een plek als zij anciënniteit opbouwen of zich laten inschrijven op de wachtlijst. De marktmeester kan informatie verstrekken over het stelsel (zie voor meer informatie artikel 6 en 7 van de marktverordening 2014).

De vergunningen voor een standwerkerplaats worden verdeeld op basis van een vierwekenregeling (zie voor meer informatie artikel 14 van de marktverordening 2014).

 

5.Werkwijze vergunningverstrekking

Voor wat betreft de vaste standplaatsen verloopt de toekenning van vergunningen volgens de in artikel 6 en 7 van de marktverordening beschreven procedure. Elke aanvrager dient een verzoek in bij een van de marktmeesters. Dit gebeurt bij voorkeur online. Informatie is te vinden op de website van de gemeente Zwijndrecht. Onder Inwoners of Ondernemers is het digitaal loket te vinden. Bij producten zijn de marktstandplaatsen te vinden.

 

Voor wat betreft de dagplaatsen en standwerkerplaatsen dient de marktkoopman zich voorafgaand aan de betreffende marktdag te melden bij een van de marktmeesters. Het telefoonnummer is 078 – 7703611

 

De vergunning vermeldt in elk geval de volgende informatie:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam, verkoopwagen of markavan die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitslijst;

 • f.

  of en welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • g.

  of en welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

Wij vragen een middel ter identificatie.

 

 

6. Nadere regels

Artikel 1 Gebruik van de standplaats

Het is de vergunninghouder verboden:

 • a.

  meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen. De grondankers zijn bepalend voor de in te nemen standplaats;

 • b.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

 • c.

  de doorgang in de wandelpaden op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

 • d.

  zich, behoudens ontheffing van het college, aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • e.

  op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die waarvoor vergunning is verleend;

 • f.

  eerder dan de sluitingstijd van de markt de standplaats te verlaten e/o af te breken (moet verkoopklaar blijven), behoudens toestemming van de marktmeester op grond van weersomstandigheden of andere dringende redenen;

 • g.

  langer dan zestig minuten van de standplaats weg te blijven, behoudens toestemming van de marktmeester;

 • h.

  gebruikte of tweedehands artikelen aan te bieden;

 • i.

  op de markt afval aan te voeren, waaronder mede wordt verstaan: waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen;

 • j.

  eerder dan 3 uur voor aanvang van de markt de standplaats in te nemen;

 • k.

  langer dan anderhalf uur na de markttijd goederen aanwezig te hebben op het marktterrein;

 • l.

  voertuigen tijdens de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan aangegeven in de vergunning of door de marktmeester is aangewezen.

Artikel 2 Verboden op marktterrein

Tijdens de markt is het verboden op het marktterrein:

 • a.

  te enquêteren zonder vergunning van het college;

 • b.

  met goederen of waren rond te rijden zonder vergunning van het college;

 • c.

  een artikel aan te prijzen als geneesmiddel, genoemd in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

 • d.

  reclamedrukwerk te verspreiden anders dan vanaf de

  standplaats;

 • e.

  waren te verkopen, die in strijd zijn met de Warenwet;

 • f.

  de standplaats langdurig te verlaten. Een vergunninghouder dient tijdens de markt verkoopklaar te zijn.

Artikel 3 Verkoopwagens

 • 1.

  Er worden jaarlijks maximaal 2 verkoopwagens per markt toegelaten.

 • 2.

  Het college kan afwijken van het gestelde in het eerste lid:

  • a.

   in het belang van de markt;

  • b.

   medische gronden aangaande de vergunninghouder dit rechtvaardigen

  • c.

   op advies / na overleg met de marktadviescommissie.

Artikel 4 Verzorging standplaats

De vergunninghouder is verplicht:

 • a.

  er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, zulks ter beoordeling van de marktmeester, steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond af te schermen;

 • c.

  van transparante zijzeilen gebruik te maken;

 • d.

  bij hoek- en kopkramen gebruik te maken van transparante achterzeilen;

 • e.

  tot afname van marktkramen en bijbehorend materiaal van de door de gemeente gecontracteerde exploitant;

 • f.

  gebruik van eigen materiaal ter uitbreiding van de marktkraam mag alleen toegepast worden indien goedgekeurd door de exploitant en de marktmeester.

Artikel 5 Het gebruik van parasols

 • 1.

  Het gebruik van parasols voor het beschermen van producten tegen weersinvloeden is toegestaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de doorgang in de paden.

 • 2.

  Het vervangen van marktkramen door parasols is niet toegestaan, omdat een uniforme uitstraling op de markt wordt nagestreefd.

 • 3.

  Het gebruik van parasols als extra aankleding van de verkoopplaats is toegestaan zolang deze de doorgang in de paden niet belemmert en het zicht op de koopwaar van andere kooplieden niet ontneemt.

Artikel 6 Verlichting en elektrische energie

 • 1.

  Het is de standplaatshouder verboden op zijn standplaats:

  • a.

   gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

  • b.

   elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om hierin zelf te voorzien.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 7 Afval

 • 1.

  De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend om op de standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, plaatst aan de voorzijde van de marktkraam of verkoopwagen twee afvalbakken of afvalkorven en ledigt deze wanneer zij vol zijn.

 • 2.

  De vergunninghouder zamelt tijdens de markt op en rondom zijn standplaats zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke zelf in;

 • 3.

  De vergunninghouder levert, alvorens het marktterrein te verlaten zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan, schoon op en neemt het afval mee. Hij overhandigt het college desgevraagd een kopie van het contract en/ of afvalstroomnummer van de afvalinzamelaar of afvalverwerker.

Artikel 8 Geluidsapparatuur

 • 1.

  Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het aanwezig hebben van radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is verboden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen voor de in het eerste en tweede lid gestelde verboden.

Artikel 9 Koken, bakken en verwarmen

 • 1.

  In het op de bijgevoegde kaart aangegeven gebied is het de vergunninghouder verboden elektrische verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties waarbij gebruik wordt gemaakt van oliën en vetten te gebruiken.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder het stellen van voorwaarden.

Artikel 10 Geur

 • 1.

  Bij gebruik van verwarmingstoestellen, bak -en kookinstallaties worden de bij de bereiding van voedingsmiddelen vrijkomende wasem, bakdampen en rook, zonder zich binnen de standplaats te kunnen verspreiden, naar de buitenlucht afgezogen door een gasdicht uitgevoerde afvoerleiding en afgevoerd door een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter, dan wel een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien naar het oordeel van het college geen geurhinder wordt ondervonden dan wel indien de afvoerleiding naar het oordeel van het college zodanig is gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de wasem, bakdampen of rook in de buitenlucht is gewaarborgd en geurhinder wordt voorkomen.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien voor de bereiding van voedingsmiddelen in de standplaats een elektrische frituurpan aanwezig is met een inhoud van niet meer dan 4 liter of een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter.

Aldus besloten in de vergadering van 9 december 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

Kaart donderdagmarkt aan de Biesbos

Kaart Biesbos