Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Subsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2016
CiteertitelSubsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageSubsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zwijndrecht 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

14-04-2015

Gemeenteblad, 02-06-2015

2015-12922

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2016

Inleiding

 

De gemeente Zwijndrecht maakt gebruik van het instrument subsidies om instellingen, verenigingen en of inwoners die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van gemeentelijke doelen, te ondersteunen.

Op 4 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht de nieuwe Algemene subsidieverordening Zwijndrecht 2015 (ASV) vastgesteld. De nadere uitwerking van de verordening per beleidsterrein is opgenomen in deze subsidieregeling.

 

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten die voor alle subsidies relevant (kunnen) zijn. Het zijn regels die het college hanteert ten aanzien van bijvoorbeeld bevoorschotting en weigering.

 

Het tweede hoofdstuk bevat de doelenboom, waarin de doelen van de gemeente Zwijndrecht verwoordt staan. Per beleidsterrein of per werkveld van een beleidsterrein wordt ingegaan op de te realiseren maatschappelijke effecten, de relevante (beleids)doelstellingen en de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. De maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn afgeleid uit de bestaande beleidsnotities.

 

Samenwerking tussen organisaties in Zwijndrecht wordt bevorderd. Tot aanbeveling strekken dan ook voorstellen waarin sprake is van samenwerking tussen partners. In het derde hoofdstuk wordt dit streven naar samenwerking gespecificeerd. In dit hoofdstuk staan verder beschreven de doelgroep, het subsidieplafond, de grondslag voor de verdeling van de subsidie, specifieke weigeringgronden en eventuele aanvullende voorwaarden.

 

Samen met de Algemene subsidieverordening Zwijndrecht geeft deze subsidieregeling vorm aan het subsidiebeleid in 2016.