Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Sociaal Raadslieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Sociaal Raadslieden
CiteertitelVerordening Sociaal Raadslieden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200001-03-1999Onbekend

24-02-2000

Onbekend

2003/13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Sociaal Raadslieden

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Bureau : het Bureau Sociaal Raadslieden

Ziekenfondsgrens : de inkomensgrens als bedoeld in artikel 3 van de ziekenfondswet;

Inwoner : degene die in het bevolkingsregister van de gemeente Zwijndrecht of Heerjansdam als inwoner staat geregistreerd.

Artikel 2  

 

Bezoekers die zich met een hulpvraag tot het Bureau wenden mat een inkomen boven de Ziekenfondsgrens, worden verwezen naar de advocatuur of een andere niet-kostenloze instelling.

Artikel 3  

De dienstverlening en belangenbehartiging beperkt zich tot inwoners van de gemeenten Zwijndrecht en Heerjansdam.

Artikel 4  

 

Van het bepaalde in de artikelen 1 en 2 kan worden verweken indien naar het oordeel van de sociaal raadslieden, verwijzing leidt tot een klaarblijkelijke hardheid.

Artikel 5  

 

  • 1.

    Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening Sociaal Raadslieden”.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2000 en werkt terug tot 1 maart 1999.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zwijndrecht in zijn openbare vergadering van 24 februari 2000.

 

Voorzitter,

Secretaris,