Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wet GBA is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. 1.0:c:BWBR0006723&artikel=96&g=2010-02-02
 3. 1.0:c:BWBR0006723&artikel=100&g=2010-02-02
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201006-01-2014Onbekend

02-02-2010

Stadsnieuws, 2010-02-17

2009-8232

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

De raad der gemeente Zwijndrecht

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van DATUM (college)

Gelet op de artikelen 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

BESLUIT:

 

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

Artikel 1  

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2  

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

 

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 9 november 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5  

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Veror­dening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2010.

 

 

De griffier,                                                              De voorzitter,