Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

BESLUIT VAN DE EILANDSRAAD van de 26ste juni 1986 no. 9 tot vaststelling van het wapen van het eilandgebied Bonaire

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingBESLUIT VAN DE EILANDSRAAD van de 26ste juni 1986 no. 9 tot vaststelling van het wapen van het eilandgebied Bonaire
Citeertitelgeen
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in deze verordening ontbreekt, is zij krachtens artikel 84, juncto 105 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, in werking getreden met ingang van de tiende dag na die van de afkondiging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-198610-10-2010Nieuwe regeling

26-06-1986

A.B. 1986, no. 13

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT VAN DE EILANDSRAAD van de 26ste juni 1986 no. 9 tot vaststelling van het wapen van het eilandgebied Bonaire

te bepalen dat:

I. het eilandgebied Bonaire als wapen voert een schild in azuur:

  • 1.

    waarop een stuurrad van goud;

  • 2.

    waarop in een hartschild van zilver, een 6-puntige ster van keel, omsloten door een kompasring van sabel;

  • 3.

    gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren;

II. een afbeelding van dit schild als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd;

III. dit besluit in het afkondigingsblad zal worden geplaatst.

Bijlage behorende bij Besluit van de Eilandsraad van de 26ste juni 1986 no.9