Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT van de 8ste mei 1974 no. 1 houdende de aanwijzing van vertegenwoordigers van de Directeur van het Departement Sociale en Economische Zaken in de eilandgebieden Aruba, Bonaire en de Bovenwindse Eilanden ter uitvoering van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT van de 8ste mei 1974 no. 1 houdende de aanwijzing van vertegenwoordigers van de Directeur van het Departement Sociale en Economische Zaken in de eilandgebieden Aruba, Bonaire en de Bovenwindse Eilanden ter uitvoering van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerparbeidsregelgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit landsbesluit ontbreekt, is het krachtens artikel 26 van de Staatsregeling Nederlandse Antillen in werking getreden met ingang van de dertigste dag na die van de afkondiging. Het publicatieblad waarin dit besluit is geplaatst, is uitgegeven op 09-07-1974.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten, art. 1, onder a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-1974Nieuwe regeling

09-07-1974

P.B. 1974, no. 82

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT van de 8ste mei 1974 no. 1 houdende de aanwijzing van vertegenwoordigers van de Directeur van het Departement Sociale en Economische Zaken in de eilandgebieden Aruba, Bonaire en de Bovenwindse Eilanden ter uitvoering van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111)

Enig-artikel

  • I. Als vertegenwoordiger van de Directeur van het Departement Sociale en Economische Zaken, als bedoeld in artikel 1, sub a, van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (P.B. 1972, no. 111) worden aangewezen:

    A. in het eilandgebied Aruba:het Hoofd van de Afdeling Aruba van het Departement Sociale en Economische Zaken, of diens vervanger;
    B. in het eilandgebied Bonaire:de ambtenaar aldaar belast met de leiding van de Afdeling Sociale Zaken en Arbeid van het Departement Sociale en Economische Zaken;
    C. in het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden:de ambtenaren aldaar belast met de leiding van de Afdeling Sociale Zaken en Arbeid van het Departement Sociale en Economische Zaken;
  • II. Te bepalen, dat dit landsbesluit in het Publicatieblad zal worden opgenomen.