Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rotterdam

Aanwijzingsbesluit gebieden inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rotterdam
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden SHD 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

18-12-2007

Gemeenteblad, 2007-226

voorstel directeur OntwikkelingsBedrijf Rotterdam 18 december 2007, OBR ECO/023553/2007
01-01-200831-12-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Gemeenteblad, 2007-226

voorstel directeur OntwikkelingsBedrijf Rotterdam 18 december 2007, OBR ECO/023553/2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam d.d. 18 december 2007; OBR ECO/023553/2007;

gelet op artikel 2, tweede lid, van de nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007;

overwegende dat het college gebieden kan aanwijzen waarop nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007 van toepassing zijn;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit gebieden inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007.

Artikel 1

De volgende gebieden zijn de toepassingsgebieden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007:

a. Gebied 1. Deelgemeente Charlois:

De panden aan Hijkerveld 15-31 (oneven), 70-88 (even) en Brekelsveld 1-7 (oneven) worden “gesaneerd”.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 7 september 2004 door de deelraad van de deelgemeente Charlois vastgestelde visie “Wonen en winkelen in Zuidwijk”.

b. Gebied 2. Deelgemeente Delfshaven:

 • 1.

  Schiedamseweg 1-159 (even en oneven) met gewenst gebruik “detailhandel” en reeds gevestigde horeca;

 • 2.

  Schiedamseweg 165-223 (oneven) met gewenst gebruik “dienstverlening”;

 • 3.

  Mathenesserdijk 436 en Mathenesserdijk 438 met gewenst gebruik “horeca”;

 • 4.

  Mathenesserweg 1-29 (even en oneven), Grote Visserijstraat 1-39 (even en oneven), Mathenesserdijk 275 met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 5.

  Mathenesserweg 33-76 (even en oneven) met het gewenste gebruik “niet detailhandel”;

 • 6.

  Mathenesserweg 34-215 (even en oneven) met gewenst gebruik “dienstverlening”;

 • 7.

  Grote Visserijstraat 49-114 (even en oneven) met gewenst gebruik “dienstverlening”.

Aanvulling: In het gebied genaamd Loper 1 is het ook voor starters mogelijk om gebruik te maken van de regeling. Voorwaarde is dat het detailhandelsbedrijven in de sfeer van de woninginrichting en kunstnijverheid en –ambachtelijkheid en nieuwe concepten betreft.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 6 oktober 2000 door de deelraad van de deelgemeente Delfshaven vastgestelde “Ruimtelijke Economische Structuurvisie”.

c. Gebied 3. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek:

De panden aan de Peppelweg 131-149 (oneven) en 150-180 (even) worden “gesaneerd”.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan het vigerende Ruimtelijk Economische beleid, zoals vastgelegd door de deelraad van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

d. Gebied 4. Deelgemeente Hoogvliet:

 • 1.

  Binnenban 2-192 (even), 7-265 (oneven) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 2.

  Aangrenzende panden aan de Wierse, Middenbaan-Noord en de Cloese met als gewenst gebruik “gemengd”; Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 14 november 2002 door de deelraad van de deelgemeente Hoogvliet vastgestelde “Structuurschets Stadshart’.

 • 3.

  In de Fuik 9-47 (oneven), 24-58 (even) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 4.

  In de Fuik 3, 5 en 53, Slaghaam 261-289 (oneven) en Kruisnetlaan 329 met als gewenst gebruik “gemengd”;

 • 5.

  Lengweg 60-70 (even) en 72-86 (even) met gewenst gebruik “niet detailhandel”;

De dagelijkse detailhandel in de wijk Meeuwenplaat wordt geconcentreerd. Na opening van het nieuwe buurtsteunpunt maakt de detailhandelsfunctie van de Lengweg plaats voor dienstverlening en verzorging.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 9 februari 1999 door de deelraad van de deelgemeente Hoogvliet vastgestelde “Nota Detailhandelsstructuur Maasranden: D99.0212”.

 • 6.

  Wilhelm Tellplaats 18-52 (even) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 7.

  Wilhelm Tellplaats 1-39 (oneven) en 80-98 (even) met als gewenst gebruik “gemengd”;

 • 8.

  De Oude Wal 39-55 (oneven) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 9.

  Texasweg 50-54 (even) met gewenst gebruik “niet detailhandel”;

 • 10.

  Texasweg 56-58 (even) met gewenst gebruik “gemengd”.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 8 september 1998 door de deelraad van de deelgemeente Hoogvliet vastgestelde “Nota detailhandelsstructuur Hoogvliet-N.: D98.1368”.

e. Gebied 5. Deelgemeente Kralingen-Crooswijk:

 • 1.

  Linker Rottekade 1, 4, 5, 6b en 13: panden worden gesaneerd;

 • 2.

  Paradijslaan 43a: pand wordt gesaneerd;

 • 3.

  Kerkhoflaan 47, 145 en 155: panden worden gesaneerd;

 • 4.

  Rusthoflaan 28-90 (even): panden worden gesaneerd;

 • 5.

  Nieuwe Crooswijkseweg 58, 95 en 97: panden worden gesaneerd.

Ondernemers komen alleen in aanmerking als ze zich voor 2002 hebben gevestigd in bovengenoemde panden en zich opnieuw gaan vestigen in winkelstraten passend binnen de vastgestelde ruimtelijk economische structuur binnen de gemeente Rotterdam.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 27 mei 2004 door de deelraad van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk vastgestelde “Kralingen-Crooswijk: Visie en Plan van aanpak voorzieningenstructuur”.

f. Gebied 6. Deelgemeente Noord:

 • 1.

  Zwart Janstraat 3-103 (oneven) en 2-102 (even), Noordmolenstraat 2-84 (even) en 1-83 (oneven), en Jacob Catsstraat 82, 84, 86, 89 en 91 met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 2.

  Zwaanshals 258-358 (even), 386-600 (even) en 243-355 (oneven) en Witte Zwaanhof 4-12 (even) met gewenst “gemengd” gebruik;

 • 3.

  Noordplein 101 met gewenst gebruik “horeca”;

 • 4.

  Zwart Janstraat 104-150a (even) en 111-155 (oneven), Zwaanshals 236-252 (even) en alle bergingen aan de Zaagmolenkade met gewenst gebruik “niet detailhandel”;

 • 5.

  De panden aan Zwaanshals (noord) 198b, 208, 210, 213, 215, 220b, 222a, 232 en 234b worden gesaneerd.

Panden die niet in aanmerking komen:

 • -

  20 incourante panden in het Zwaanshals die opgeknapt worden door PWS en Com.wonen, gefinancierd vanuit het project Groeibriljant;

 • -

  de omzetting van woningen en opslagruimtes naar bedrijfsruimtes op Zwaanshals en Zaagmolenkade.

Voor beide uitsluitingen mogen ondernemers die deze bedrijfsruimtes gaan betrekken wel aanspraak maken op de regeling.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan het vigerende Ruimtelijk Economische beleid, zoals vastgelegd door de deelraad van de deelgemeente Noord.

g. Gebied 7. Deelgemeente IJsselmonde

 • 1.

  Molenvliet 119–129 (oneven) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 2.

  Pliniusstraat 2-20 (even) met gewenst gebruik “detailhandel”;

 • 3.

  Pliniustraat 26 en Catullusweg 10 met gewenst gebruik “horeca”;

 • 4.

  Dantestraat 452 en 470: de detailhandelsfunctie wordt gesaneerd;

 • 5.

  Van de Woestijnestraat 2–14 (even): de detailhandelsfunctie wordt gesaneerd;

 • 6.

  Dumasstraat 231, 233, 247, 249 en 263: de detailhandelsfunctie wordt gesaneerd.

Aanvragen voor subsidie worden getoetst aan de gewenste Ruimtelijke Economische Structuur, zoals vastgelegd in de op 14 december 2006 door de deelraad van de deelgemeente IJsselmonde vastgestelde “Economische visie IJsselmonde”.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

Het besluit Aangewezen gebieden subsidieregeling Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008 en geldt tot en met 31 december 2009.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden SHD 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2007.

De secretarisA.H.P.van Gils
De burgemeester L.M.M.Bolsius, l.b.

Toelichting op Aangewezen gebieden inzake nadere regels inzake subsidieverlening Stimulering Herstructurering Detailhandel 2007.

In dit aanwijzingsbesluit wordt de gewenste ruimtelijk-economische structuur van de genoemde gebieden aangegeven. Als toetsingskader dienen bestuurlijk vastgestelde beleids- of bestemmingsplannen en anderszins bestuurlijk vastgesteld ruimtelijk-economisch beleid van de gemeente Rotterdam.

Subsidie kan worden verleend ten behoeve van:

 • 1.

  Voortzetting ter plaatse van een in het aangewezen gebied gevestigd bedrijf.

 • 2.

  Verplaatsing van een in het aangewezen gebied gevestigd bedrijf binnen het aangewezen gebied of naar een ander aangewezen gebied.

 • 3.

  Verplaatsing van een bedrijf dat gevestigd is in een als saneringsgebied aangewezen gebied naar een niet-aangewezen gebied binnen de gemeente Rotterdam, mits passend binnen de vastgestelde ruimtelijk-economische structuur.

De subsidie bij verplaatsing wordt verleend op voorwaarde dat de subsidieontvanger, voor zover hij op het toekomstige gebruik van het bedrijfspand op de oorspronkelijke locatie invloed kan uitoefenen, ervoor zorgt dat in het betreffende bedrijfspand niet een onderneming wordt gevestigd die, gelet op de ruimtelijk-economische structuur van de desbetreffende wijk, als ongewenst moet worden beschouwd.