Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:6

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:6
CiteertitelUitvoeringsbesluit APV artikel 5:6 gebieden waar het is toegestaan bepaalde voertuigen, zoals genoemd in artikel 5:6, voor langer dan drie dagen te parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit APV artikel 5:6 gebieden waar het is toegestaan bepaalde voertuigen, zoals genoemd in artikel 5:6, voor langer dan drie dagen te parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/CVDR11313/CVDR11313_39.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2009Nieuw uitvoeringsbesluit

17-02-2009

Posthoorn

DSB/2009.165

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:6

UITVOERINGSBESLUIT

ARTIKEL 5:6 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR DE GEMEENTE DEN HAAG

GEBIEDEN WAAR HET IS TOEGESTAAN BEPAALDE VOERTUIGEN ZOALS GENOEMD IN ARTIKEL 5:6, VOOR LANGER DAN DRIE DAGEN TE PARKEREN

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

gelet op:

 • -

  het besluit van 3 maart 1998, nr. DSB98005284; bekend gemaakt 23 maart 1998, gewijzigd bij besluit van 15 april 2003 (DSB/2002.741 I) waarbij op basis van artikel 42 van de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage 1982 gebieden zijn aangewezen waar het is toegestaan bepaalde voertuigen, zoals genoemd in artikel 42 van de APV, voor langer dan drie dagen te parkeren, en

 • -

  de wijziging van de APV, waardoor artikel 42 van de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage 1982 is vervangen door artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, en

 • -

  artikel 5:6, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag.

Besluit:

I.

de volgende wegen en/of weggedeelten aan te wijzen, waar het in artikel 5:6, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag bepaalde, niet geldt:

Stadsdeel Centrum:

 • Fruitweg:

  • -

   parkeerterrein gelegen aan de noord-westzijde tussen de Dynamostraat en de Energiestraat;

  • -

   de zuid-oostzijde van de rijbaan tussen de Viaductweg en een punt gelegen op 170 meter in noord-oostelijke richting;

Stadsdeel Laak:

 • Calandkade

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; 1e Lulofsdwarsstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de Waldorpstraat en het Calandplein;

 • Waldorpstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de 1e van der Kunstraat en Hildebrandplein; 1e van der Kunstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen Waldorpstraat en Calandstraat; Poolsterstraat:

  • -

   de zuid-oostelijke zijde van de rijbaan tussen de Binckhorstlaan en de Meteoorstraat; Meteoorstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Plutostraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Junostraat:

  • -

   aan de zuid-oostzijde van de rijbaan; Jupiterkade:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Saturnusstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Melkwegstraat:

  • -

   aan de noord-oostzijde van de rijbaan; Zonweg:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Orionstraat:

  • -

   aan de zuid-oostzijde van de rijbaan; Pegasusstraat:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Komeetweg:

  • -

   aan de noord-westzijde van de rijbaan; Siriusstraat:

  • -

   aan de zuid-westzijde van de rijbaan; Castorstraat:

  • -

   aan de zuid-westzijde van de rijbaan; Mercuriusweg:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de Binckhorstlaan en de Siriusstraat;

Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg:

 • Theems

  • -

   tussen IJssel en Tiber ( in de parkeervakken)

Stadsdeel Loosduinen:

 • De Werf:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de Zinkwerf en de Koperwerf; Nikkelwerf:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; Tinwerf:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan; IJzerwerf:

  • -

   gedeelte De Werf-Meppelweg aan beide zijden van de rijbaan, zuid-westelijke zijde gedeelte Zinkwerf- De Werf, met uitzondering van het gedeelte parallel aan de Meppelweg; Koperwerf:

  • -

   gedeelte De Werf-Meppelweg aan beide zijden van de rijbaan, zuid-westelijke zijde gedeelte Zinkwerf-De Werf, met uitzondering van het gedeelte parallel aan de Meppelweg;

 • Zinkwerf:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan;

Stadsdeel Segbroek:

 • Houtrustweg:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de Laan van Poot en de Sportlaan;

Stadsdeel Scheveningen:

 • Kranenburgweg:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan tussen de Dr. Lelykade en de Zeesluisweg; Zeesluisweg:

  • -

   aan beide zijden van de rijbaan;

II.

aan het parkeren van de in artikel 5:6 , eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag genoemde voertuigen, op de onder I genoemde wegen/weggedeelten een termijn te stellen van een maand;

III.

dat dit besluit in werking treedt met ingang van 26 februari 2009;

IV.

in te trekken het besluit van 3 maart 1998, nr. DSB98005284; bekend gemaakt 23 maart 1998, gewijzigd bij besluit van 15 april 2003 (DSB/2002.741 I) waarbij op basis van artikel 42 van de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage 1982 gebieden zijn aangewezen waar het is toegestaan bepaalde voertuigen, zoals genoemd in artikel 42 van de APV, voor langer dan drie dagen te parkeren;

V.

te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Posthoorn van week 9 van 2009, m.i.v. 26 februari 2009 terug te vinden zal zijn op de site http://zbs.denhaag.nl/internet onder risnummer 161580.

Den Haag, 17 februari 2009

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, mw. A.W.H.Bertram,

de burgemeester, J.J. van Aartsen