Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 123 Inzameling van geld of goed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 123 Inzameling van geld of goed
CiteertitelNadere regels artikel 123 Inzameling van geld of goed
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-07-2020Niet ingegeven

10-01-2017

gmb-2017-22688

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 123 Inzameling van geld of goed

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 123 Apv;

 

besluit:

 

vast te stellen de nadere regels artikel 123 inzameling van geld of goed

Artikel I

Deze nadere regels geven aan hoe het bevoegd gezag om wil gaan met het inzamelen van geld en goed.

  • Een doorlopende vergunning wordt verstrekt aan organisaties die op het collecterooster zijn ingeschreven bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een onafhankelijke stichting die op landelijk niveau bepaalt welke organisatie op een vastgestelde week in het jaar mag collecteren volgens een collecterooster.

  • Organisaties die door het CBF als ‘erkend goed doel’ zijn beoordeeld ontvangen een CBF-erkenning. Deze organisaties kunnen ook een collectevergunning ontvangen. Deze collectevergunning wordt alleen verstrekt in de vrije weken van het collecterooster.

  • Huis aan huis verkoop van artikelen is alleen mogelijk als de aanvrager een vereniging, stichting of school betreft. Er wordt een collectevergunning verstrekt voor de verkoop van bijvoorbeeld: kaarten, mestkorrels, etenswaren en dergelijke. De opbrengst van deze artikelen is bestemd voor het ideële doel door de aanvrager genoemd.

  • Er wordt geen vergunning voor een openbare inzameling van geld of goed verleend voor de volgende gebieden:

    • het centrum van Barneveld gelegen binnen de cirkel van de volgende wegen: Gasthuisstraat, Amersfoortsestraat, Bouwheerstraat en de Burgemeester Kuntzelaan;

    • het centrum van Voorthuizen voor de volgende wegen: Bunckmanplein, Smidsplein, Kerkstraat en Hoofdstraat;

    • terreinen waar een evenement plaatsvindt waarvoor een evenementenvergunning is verleend.

Artikel II Inwerkingtreding en intrekking

Deze nadere regels treden op 15 februari 2017 in werking, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels artikel 132 inzameling van geld of goed, vastgesteld op 21 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester