Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht
CiteertitelBesluit aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-07-2018Nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-112148

SO/1875492

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel van 19 juni 2017 inzake het aanpassen van het Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht;

 

gelet op artikel 3, lid 4 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende

Aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht

 

 

A. Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

B. Maximaal aantal vergunningen

Het maximaal aantal vergunningen per sector bedraagt voor de periode van 1 juli 2017 tot 1 januari 2018 per sector:

SECTOR

AANTAL VERGUNNINGEN

A

2.500

B

215

C

700

D

800

DA

63

DD

90

E

700

F

600

G

700

 

C. Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing maximaal aantal parkeervergunningen Dordrecht".

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan P.A.C.M. van der Velden