Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht
CiteertitelBesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR600089/CVDR600089_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017Nieuwe regeling

27-06-2017

gmb-2017-112150

SO/1875492

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel van 19 juni 2017 inzake het aanpassen van het Besluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht;

 

gelet op artikel 2, lid 1 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

A. Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

B. Sectorindeling

 • 1.

  Alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van weggedeelte(n) waar bewoners woonachtig en bedrijven gevestigd moeten zijn om een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening te kunnen aanvragen worden ingetrokken met ingang van de dag na die van de bekendmaking als bedoeld in artikel 14, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de vergunningen die voor die datum zijn verleend.

 • 2.

  De hieronder aangegeven wegen en weggedeelten met bijbehorende sectorletter zijn de wegen en weggedeelte(n) waar bewoners woonachtig en bedrijven gevestigd moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, voor de betreffende sector.

 

STRAATNAAM

SECTOR

Aardappelmarkt

A

Achterhakkers

C

Achterom

D

Adriaan van Altenastraat

F

Adriaan van Bleijenburgstraat

E

Aert de Gelderstraat

C

Albert Cuypsingel

D

Anthonie Camerlingstraat

F

Arend Maartenshof

D

Augustijnenkamp

D

Azijngang

C

Azijnplaats

C

Bagijnestraat

D

Bagijnhof

D

Belgracht

B

Bellevuestraat

C

Belsteeg

B

Berckepad

E

Bethlehemplein

D

Beverwijcksplaats

D

Beverwijckstraat

D

Biesboschstraat

G

Binnen Kalkhaven

A

Binnen Walevest

A

Blauwpoortsplein

A

Bleijenhoek

A

Blekersdijk

E

Blindenliedengasthuissteeg

D

Bolwerk

A

Bomkade

A

Boogjes

B

Boomstraat

A

Botgensstraat

B

Buddingh'plein

A

Buiten Kalkhaven

A

Buiten Walevest

A

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Stationsweg en Dubbeldamseweg Noord)

E

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Rozenhof)

C

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Stationsweg)

D

Chris J. Walsonstraat

G

Christiaan de Wetstraat

F

Clara en Mariahof

E

Cornelis de Wittplaats

E

Cornelis de Wittstraat

E

Cornelis van Beverenstraat

E

Cronjéstraat

F

Damiatebolwerk

A

De la Reystraat

F

De Vereniging

G

De Waag

A

Distelsteiger

A

Doelstraat

A

Dolhuisstraat

B

Draai

C

Drievriendenhof

DD

Dubbeldamseweg Noord

E

Dijkstraat

G

Eigenhaard

F

Elfhuizen

D

Engelenburgerbrug

A

Ferdinand Bolsingel

E

Geldelozepad

C

Generaal van der Heijdenstraat

C

Godfried Schalckensingel

G

Gravenstraat

A

Groenedijk (tussen Noordendijk en Hallincqlaan)

G

Groenmarkt

A

Groothoofd

A

Grote Appelsteiger

A

Grote Kalkstraat

A

Grote Markt

A

Grote Spuistraat

D

Grotekerksbuurt

A

Grotekerksplein

A

Hallincqlaan

G

Haringstraat

D

Havenstraat

C

Heer Heymansuysstraat

A

Hellingen

C

Herman Josinahof

E

Hoefijzerstraat

A

Hof

D

Hof de Vriendschap

F

Hofje de Hoop

C

Hofstraat

D

Hoge Bakstraat

C

Hoge Nieuwstraat

A

Hoogt

C

Hooikade

A

Houthavenplein

G

Houtsteiger

A

Houttuinen

A

Jacobahof

G

Jan Schoutenstraat

E

Johan de Wittstraat (oostzijde, even huisnummers 164, 166, 168, 226-290, 302 en 304)

D

Johan de Wittstraat

D

Kasperspad

E

Keizershof

A

Keizershofstraat

A

Kerksteiger

A

Kilwijkhof

C

Kilwijkstraat

C

Kleine Kalkstraat

A

Kleine Spuistraat

B

Knolhaven

A

Kolfstraat (alle even huisnummers, oneven huisnummers 1-147)

D

Kolfstraat (oneven huisnummers 149-217)

DD

Koningin Wilhelminastraat

E

Koninginnestraat

C

Koningspleinhof

G

Korte Breehof

D

Korte Breestraat

D

Korte Engelenburgerkade

A

Korte Geldersekade

A

Korte Kalkhaven

A

Korte Kolfstraat

D

Korte Nieuwstraat

D

Korte Parallelweg

C

Korte Wantijkade

G

Kromhout (tussen Noordendijk en Sint Jorisweg)

G

Kromhout (tussen Sint Jorisweg en Vrieseplein)

E

Kromme Elleboog

DD

Krommedijk (tussen Reeweg Oost en Transvaalstraat)

F

Kruisweghof

E

Kuipershaven

A

Lange Breestraat

D

Lange Geldersekade

A

Lange IJzerenbrugstraat

A

Lange Wantijkade

G

Lastig Eendstraat

D

Latourpad

E

Lenghengang

D

Lenghenhof

D

Lenghenstraat

D

Lijnbaan (oneven Noorderstraat en Biesboschstraat)

G

Lijnbaandwarsstraat

G

Lindenstraat

D

Lombardbrug

A

Lombardstraat

D

Louis Bothastraat

F

Loverstraat

D

Maartensgat

A

Manhuisstraat

A

Marcellus Schampersstraat

G

Mariënbornstraat

A

Marthinus Steynstraat

F

Matena’shof

G

Matena’spad

G

Mattenkade

A

Mattensteiger

A

Matthijs Balenstraat

D

Mazelaarsstraat

A

Meivogelhof

A

Melkpoortje

A

Merwekade

A

Molen de Goliath

G

Molen de Goudvink

G

Molen de Vilder

G

Molen het Fortuin

G

Molenstraat

B

Munt

A

Museumstraat

D

Muys van Holygang

D

Muys van Holystraat

D

Nicolaas Maessingel

E

Nicolaasdwarsstraat

G

Nicolaasstraat

G

Nieuwbrug

A

Nieuwe Haven

A

Nieuwe Hilstraat

D

Nieuwe Lampetsteeg

D

Nieuwkerksplein

A

Nieuwkerkstraat

A

Nieuwstraat

D

Noordendijk (tussen Noorderbrug Groenedijk)

G

Noordergang

G

Noordersteeg

G

Noorderstraat

G

Oranje Vrijstraatplein

F

Oranjepark

F

Otto Dickeplein

A

Oudenhovenstraat

D

Palingstraat

A

Papeterspad

C

Paul Krugerstraat

F

Pelserbrug

A

Pelserstraat

B

Pompstraat

A

Pottenkade

A

Prins Willem van Oranjehof

G

Prinsenstraat

A

Raamstraat

D

Riedijk

A

Rozenhof

C

Ruitenstraat

B

's Heer Boeijenstraat

A

Samuel van Hoogstratensingel

E

Schoolstraat

A

Schrijversstraat

A

Schuitenmakersstraat

A

Sint Jacobsplein

A

Sint Jorisbrug (huisnummers 2 en 4)

A

Sint Jorisbrug (huisnummers 12-30)

G

Sint Jorisweg

G

Sisarijs of Sarisgang

D

Sledenaarsgang

A

Slikveld

B

Sluisweg

C

Spuiboulevard (noordzijde, oneven huisnummers 7, 11-95, incl. toevoegingen)

DA

Spuiboulevard (noordzijde, tussen Spuibrug en Nieuwe Hilstraat)

D

Spuiboulevard (zuidzijde tussen Spuiweg en Sluisweg, even huisnummers vanaf 298)

C

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Johan de Wittstraat en Spuiweg)

D

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Spuiweg en Sluisweg)

C

Spuiplein

B

Spuiweg (oostzijde, even huisnummers)

D

Spuiweg (westzijde, oneven nummers)

C

Stadhuisplein

A

Statenplaats

D

Statenplein

D

Statenplein (huisnummers 37, 38, 42, 43 en 44 incl. toevoegingen, 49 en 50)

DD

Stationsplein

D

Stationsweg

D

Steegoversloot

A

Steenstraat

D

Stek

A

Steltenpad

G

Stoofstraat

D

Suikerstraat

B

Taankade

A

Tolbrug

A

Tolbrugstraat Landzijde

D

Tolbrugstraat Waterzijde

A

Torenstraat

A

Toulonselaan

F

Touwslagersstraat

G

Transvaalstraat

F

Turfsteiger

A

Twintighuizen

C

Van der Kooghplaats

A

Van Godewijckstraat

D

Van Slingelandtshof

D

Van Strijsingel

C

Varkenmarkt

A

Veersteiger

A

Venloostraat

A

Verlengde Schoolstraat

A

Vest (huisnummers 120, 122, 126, 128, 130, 136, 138, 140-150, 152-155, 157, 160 en 162 inclusief toevoegingen)

DD

Vest (tussen Johan de Wittstraat en Steegoversloot)

D

Vest (tussen Stek en Steegoversloot)

A

Veststraat

A

Viermolenspoort

G

Visbrug

A

Vismarkt

A

Visstraat

D

Vlak

A

Vleeshouwersstraat

A

Voorstraat

A

Vrankenstraat

A

Vredehof

G

Vriesepark

E

Vrieseplein

E

Vriesepoortshof

E

Vriesestraat

D

Vrieseweg (tussen Vrieseplein en Sumatraplein)

E

Warmoezierspad

E

Waterbeekstraat

E

Weeshuisplein

A

Weeshuisstraat

A

Wijnbrug

A

Wijngaardstraat

A

Wijnstraat

A

Wilgenbos

C

Wilhelminastichting

E

Willem Dreeshof

D

Wolwevershaven

A

Zakkendragersstraat

A

Zomerhof

C

 

 • 3.

  De hieronder per sector aangegeven wegen en weggedeelten zijn de wegen en weggedeelte(n), waar bewoners en bedrijven die beschikken over een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, onder gebruikmaking van deze vergunning kunnen parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen.

 

Sector A:

 

Aardappelmarkt

 

Korte Geldersekade

 

Sint Suraplein

Binnen Kalkhaven

 

Korte Kalkhaven

 

Sledenaarsgang

Binnen Walevest

 

Kraansteiger

 

Steegoversloot

Blauwpoortsplein

 

Kuipershaven

 

Stek

Bomkade

 

Lange Geldersekade

 

Taankade

Boomstraat

 

Maartensgat

 

Torenstraat

Botermarkt

 

Mariënbornstraat

 

Van der Kooghplaats

Buddingh'plein

 

Mattenkade

 

Varkenmarkt

Buiten Kalkhaven

 

Mazelaarsstraat

 

Verlengde Schoolstraat

Buiten Walevest

 

Merwekade

 

Vest

Doelstraat

 

Nieuwbrug

 

Veststraat

Gravenstraat

 

Nieuwe Haven

 

Vismarkt

Grote Markt

 

Nieuwkerksplein

 

Vlak

Grotekerksplein

 

Nieuwkerkstraat

 

Voorstraat

Heer Heymanssuysstraat

 

Otto Dickeplein

 

Vrankenstraat

 

 

 

 

Weeshuisplein

Hoge Nieuwstraat

 

Parkeerterrein Steegoversloot

 

Weeshuisstraat

Hooikade

 

Riedijk

 

Wijngaardstraat

Houttuinen

 

Samuel Dasberghof

 

Wijnstraat

Keizershof

 

Schoolstraat

 

Wolwevershaven

Knolhaven

 

Schuttershof

 

Zwartekoor

Korte Engelenburgerkade

 

Sint Jacobsplein

 

 

 

Sector B:

 

Boogjes

 

Parkeergarage Spuihaven

 

Slikveld

Botgensstraat

 

 

 

Suikerstraat

Kleine Spuistraat

 

 

 

 

 

Sector C:

 

Achterhakkers

 

Generaal van der Heijdenstraat

 

Korte Parallelweg

Aert de Gelderstraat

 

Havenstraat

 

Papeterspad

Azijnplaats

 

Hellingen

 

Rozenhof

Bellevuestraat

 

Hoge Bakstraat

 

Sluisweg

Burgemeester de Raadtsingel

 

Hoogt

 

Twintighuizen

Draai

 

Kilwijkstraat

 

Van Strijsingel

Geldelozepad

 

Koninginnestraat

 

 

 

 

Sector D:

 

Albert Cuypsingel

 

Korte Breehof

 

Oudenhovenstraat

Augustijnenkamp

 

Korte Breeplaats

 

Parkeerterrein Blekershof

Bagijnhof

 

Korte Nieuwstraat

 

Parkeerterrein Steegoversloot

Bethlehemplein

 

Lange Breestraat

 

Spuiboulevard

Beverwijcksplaats

 

Lenghengang

 

Spuiweg

Beverwijckstraat

 

Lombardstraat

 

Stationsweg

Burgemeester de Raadtsingel

 

Matthijs Balenstraat

 

Van Godewijckstraat

Dwarsgang

 

Museumstraat

 

Vest

Johan de Wittstraat

 

Muys van Holystraat

 

 

Kolfstraat

 

Nieuwe Hilstraat

 

 

 

 

Nieuwstraat

 

 

 

 

Sector DA:

 

Parkeergarage Achterom

 

 

Sector DD:

 

Parkeergarage Drievriendenhof

 

 

Sector E:

 

Adriaan van Bleijenburgstraat

 

Ferdinand Bolsingel

 

Samuel van Hoogstratensingel

 

 

Herman Josinahof

 

Sint Jorisweg

Berckepad

 

Jan Schoutenstraat

 

Vrieseweg

Blekersdijk

 

Kasperspad

 

Warmoezierspad

Burgemeester de Raadtsingel

 

Koningin Wilhelminastraat

 

Waterbeekstraat

Cornelis de Wittstraat

 

Kromhout

 

 

Cornelis van Beverenstraat

 

Latourpad

 

 

Dubbeldamseweg Noord

 

Nicolaas Maessingel

 

 

 

 

Parkeerterrein Blekershof

 

 

 

Sector F:

 

Adriaan van Altenastraat

 

Eigenhaard

 

Oranjepark

Christiaan de Wetstraat

 

Hof de Vriendschap

 

Paul Krugerstraat

Cronjéstraat

 

Krommedijk

 

Toulonselaan

De la Reystraat

 

Louis Bothastraat

 

Transvaalstraat

 

 

Marthinus Steynstraat

 

 

 

 

Oranje Vrijstraatplein

 

 

 

 

Sector G:

 

Ameliahof

 

Koningspleinhof

 

Molen de Vilder

Biesboschstraat

 

Kromhout

 

Nicolaasdwarsstraat

Chris J. Walsonstraat

 

Kunstminplaats

 

Nicolaasstraat

Godfried Schalkensingel

 

Lange Wantijkade

 

Noordergang

Groenedijk (gedeelte huisnrs. 31-49)

 

Lijnbaan

 

Noordersteeg

Hallincqlaan

 

Lijnbaandwarsstraat

 

Noorderstraat

Hoekstraat

 

Marcellus Schampersstraat

 

St. Nicolaasstraat

Houthavenplein

 

Schampersstraat

 

Steltenpad

 

 

Matena'shof

 

Viermolenspoort

 

 

Matena'spad

 

Vredehof

 

 

Molen de Goudvink

 

 

 

 

C. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vervalt het besluit Sectorindeling parkeervergunningen Dordrecht van 16 november 2010.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht".

D. Bijlage

Bij dit besluit behoort de volgende bijlage:

A. Plattegrond sectorindeling parkeervergunningen.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan P.A.C.M. van der Velden

Bijlage A Plattegrond sectorindeling parkeervergunningen