Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Groningen (Gr)

Handhavingsprotocol seksbedrijven gemeente Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Groningen (Gr)
Officiële naam regelingHandhavingsprotocol seksbedrijven gemeente Groningen
CiteertitelHandhavingsprotocol seksbedrijven gemeente Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG), hfst. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2016Nieuwe regeling

28-06-2016

gmb-2016-110271

5715178

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsprotocol seksbedrijven

Het college en de burgemeester van Groningen, ieder voor zover het betreft de eigen bevoegdheid;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2016;

gelet op hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG);

BESLUIT:

vast te stellen het Handhavingsprotocol seksbedrijven.

Enig-artikel

A. Vergunning seksbedrijf

 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
1Art. 3:3, lid 1 Inrichting/exploitant komt niet voor vergunning in aanmerking.1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester Verzoeken exploitatie direct te beëindigen (vrijwillige sluiting). 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit dat bestuursdwang zal worden toegepast indien de exploitatie niet wordt beëindigd voor bepaalde datum. Actie 2: Toepassen bestuursdwang = sluiting indien na ‘fatale datum’ opnieuw wordt geconstateerd.politie kennisgeven ketenregisseur mensenhandel kennisgeven kennisgeving aan politie
2Art. 3:3, lid 1 Inrichting /exploitant komt in beginsel voor vergunning in aanmerking. (voor nieuwe vergunning, verlenging en overname)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester Verzoek exploitatie direct te beëindigen (vrijwillige sluiting totdat op in te dienen vergunningaanvraag is beslist). 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 3e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing dat exploitatie moet worden beëindigd en eerst vergunning moet worden aangevraagd (termijn stellen). Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit dat bestuursdwang zal worden toegepast indien de exploitatie niet wordt beëindigd voor bepaalde datum. Actie 3: Toepassen bestuursdwang = sluiting indien na ‘fatale datum’ opnieuw wordt geconstateerd, tot op aanvraag is beslistpolitie kennisgeven ketenregisseur mensenhandel kennisgeven kennisgeving aan politie kennisgeving aan politie
 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
3Art 3:7, lid 2 (afschrift) vergunning niet (zichtbaar) aanwezig is in de sexinrichting en/of aan buitenzijde is niet zichtbaar dat het bedrijf over een vergunning beschikt.1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 3e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing dat exploitatie moet worden beëindigd en eerst vergunning moet worden aangevraagd (termijn stellen). Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit last onder dwangsom Actie 3: Verbeuren dwangsompolitie kennisgeven kennisgeving aan politie kennisgeving aan politie
4Art. 3:8, lid 1, onder a Vergunning is verleend op basis van onjuiste gegevens en bescheiden.Rapportage t.b.v. burgemeester.Actie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunningpolitie kennisgeven ketenregisseur mensenhandel kennisgeven
5Art. 3:9 Wijzigingen zijn niet zo spoedig mogelijk doorgegeven1e constatering Rapportage t.b.v. burgemeester. Vervolgactie: exploitatie zonder vergunning.Actie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning op grond van artikel 3.8 APVG 2009politie kennisgeven

B. Uitoefenen seksbedrijf

B.1. Regels voor alle seksbedrijven

 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
6Art 3:11 In sexinrichting is iemand jonger dan 18 jaar (geweest)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 3 maanden. Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning.politie kennisgeven politie kennisgeven
 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
7Art 3:12 Advertentie voor seksbedrijf voldoet niet aan voorwaarden1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 3 maanden.politie kennisgeven

B.2. Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees

 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
8Art 3:14, lid 2 onder a Prostituee is jonger dan 21 jaar (maatregel tegen exploitant)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering (ander pand/zelfde exploitant) Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning. Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken overige vergunningenpolitie kennisgeven politie kennisgeven
9Art 3:14, lid 2 onder b Prostituee heeft geen voor arbeid geldige verblijfstitel (maatregel tegen exploitant)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering (ander pand/zelfde exploitant) Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning. Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken overige vergunningen.ketenregisseur mensenhandel kennisgeven
10Art 3:14, lid 2 onder c Prostituee heeft geen intake-gesprek gehad (maatregel tegen exploitant)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 12 maanden Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning.politie kennisgeven politie kennisgeven
11Art. 3:16, lid 1 Prostitutie-inrichting is geopend zonder dat exploitant of beheerder aanwezig is1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 3e constatering binnen één jaar na 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 3 maanden. Actie 3: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning.Politie kennisgeven kennisgeven politie kennisgeven politie
12Art 3:16, lid 2, sub a (werktijden)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 3 maanden. Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning.politie kennisgeven
13Art.3:16, lid 2, sub b t/m f o.a. Geen goede bedrijfsadministratie Controleurs en hulpverlening worden niet toegelaten Signalen van mensenhandel worden niet gemeld.1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 3e constatering binnen één jaar na 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Schorsen vergunning voor 3 maanden. Actie 3: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit Intrekken vergunning.politie kennisgeven

C. Straatprostitutie

 OvertredingToezichthouderBurgemeesterOverige instanties
14Art. 3:17 Straatprostitutie anders dan door prostituee (die intake heeft gehad) in aangewezen gebied1e constatering: Bevel tot verwijderen op grond van artikel 3.18, lid 1 Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterGeen actieIndien niet wordt voldaan aan bevel: strafrechtelijke afhandeling door politie
15Art. 3.18, lid 2 Overlast/hinder etc. op aangewezen weg1e constatering: Bevel tot verwijderen door politie of toezichthouder Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering: Bevel tot verwijderen Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterGeen actie ‘gebiedsverbod’ uitgevaardigd door burgemeester o.g.v. 3.18, lid 3 APVGIndien niet wordt voldaan aan bevel: strafrechtelijke afhandeling door politie In strijd met het ‘gebiedsverbod’ wordt afgehandeld ter zake 184 Sr. door politie
16Art. 3:19 Anders dan als prostituee (na intake, zonder ontheffing) aanwezig zijn op door gemeente voor straatprostitutie aangewezen plek(ken) en tijd(en)1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 2e constatering binnen één jaar na 1e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeester 3e constatering binnen één jaar na 2e constatering Rapport opmaken t.b.v. burgemeesterActie 1: Schriftelijke waarschuwing Actie 2: Vooraankondiging Mogelijkheid tot zienswijze Besluit last onder dwangsom Actie 3: Verbeuren dwangsomNa de schriftelijke waarschuwing bij elke volgende overtredingstrafrechtelijke afhandeling door politie

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college en de burgemeester van Groningen op

28 juni 2016.

De burgemeester,
Peter den Oudsten.
De gemeentesecretaris,
Peter Teesink.