Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Subsidieregeling sociaal domein 2018, behorende bij het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling sociaal domein 2018, behorende bij het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022
CiteertitelSubsidieregeling sociaal domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageSubsidieregeling Sociaal Domein 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke Ondersteuning
 2. Wet publieke gezondheid
 3. Wet op de jeugdzorg
 4. Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)
 5. Wet op het primair onderwijs
 6. Wet op het voortgezet onderwijs
 7. Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer
 8. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
 9. Regionale Meld- en Coördinatiefunctie-wet
 10. Wet Ontwikkelingskansen door Kwalitet en Educatie (OKE)
 11. Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022
 12. Algemene Subsidieverordening gemeente Lansingerland 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201724-04-2018Nieuwe regeling

25-04-2017

Gemeenteblad, 1 mei 2017

BW1700169/T17.00831

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal Domein 2018

Subsidieregeling Sociaal Domein 2018

 

Subsidieregeling Sociaal Domein 2018