Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Delegatiebesluit Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Gemeentewet
CiteertitelDelegatiebesluit Gemeentewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp1995/10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het overzicht van in de tekst verwerkte wijziging en is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerst opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2006diverse artikelen

23-06-2005

Posthoorn/Stadskrant, 08-03-2006.

rv 84 2006
01-01-1996nieuwe regeling

23-11-1995

Posthoorn, 11-12-1995

rv 328 1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Gemeentewet

 

 

Artikel 1 Zienswijze

Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het naar voren brengen van de zienswijze en bedenkingen tegen voorgenomen besluiten van bestuursorganen, indien deze gelegenheid of dit recht aan de gemeente of het gemeentebestuur toekomt.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wetsontwerp Dualisering Gemeentelijke Medebewindsbevoegdheden in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Delegatiebesluit Gemeentewet'.